Oči dvíhame

„Oči dvíham k Tebe Pane…“ – sú slová Žalmu 123. Stojí za to, prečítať si aj zvyšok žalmu. A potom k tomu prikladáme opäť niekoľko prosieb s dôverou vo Vašu modlitbovú pomoc, a tiež i poďakovanie.

  • za pripravované letné podujatia a všetkých animátorov a deti zo Salezka.
  • za dobrú vôľu odpustiť a zmieriť sa pre rozhádaných ;
  • za novokňazov a všetkých kňazov,  aby hlásali Pánovo slovo  slovom i životom;
  • za Máriu, ktorej diagnostikovali onkologické ochorenie, za operáciu a dobrú rekonvalescenciu;
  • za mamu, ktorá bude 18.6. operovaná na jednom oku na šedý zákal a na druhý týždeň operácia bude na druhom oku;
  • za Petra, aby ho Pán viedol v diakonskej službe;
  • za vnútorný Boží pokoj a Božiu posilu pre otca Jána v zdravotných ťažkostiach;
  • maminka ďakuje všetkým, čo sa modlili za operáciu malej Leušky (na fotke, ktorú nám maminka dovolila zdieľať); teraz sa čaká na darcu – kiež by Darca všetkých darov zhliadol na naše prosby;
  • aj iná maminka ďakuje za modlitbovú podporu;
  • za pokoj medzi národmi a za zmierovateľov.

Na záver jeden verš Žalmu 37: „Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.“ (v. 21)