Spoločenstvo Cleopas, o.z. organizuje adventný víkend s Bibliou, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. novembra 2022 v Dome Xaver v Badíne. Pôjde o biblicko-duchovné sústredenie, v ktorom biblické prednášky budú spojené so spoločnou modlitbou, adoráciou a požehnaním adventných sviečok. 

  1. Na plagáte – tu – sú prvotné iba základné informácie. 
  2. Dôležité informácie k prihlasovaniu sú v priloženom dokumente – tu. V dokumente je aj link/odkaz na prihlasovací formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Podrobnejší program bude zverejnený začiatkom októbra.