Zoslanie Ducha Svätého „B“ (24-05-19)

Veľkonočné obdobie B (2024)

2021 (B)Prvé čítanie „B“ (2024)ŽalmDruhé čítanieEvanjelium
Veľkonočná vigília Gn 1,1-2,3
Nové stvorenie – nesmierne dobré
Ž 104*Rim 6,3-11 Mk 16,1-8
2. veľkonočná nedeľaSk 4,32-35
S veľkou energiou
Ž 118*1 Jn 5,1-6Jn 20,19-31
3. veľkonočná nedeľaSk 3,13-16.17-19
„SSS“ a iné Ježišove tituly
Ž 4*1Jn 2,1-5Lk 24,35-48
4. veľkonočná nedeľaSk 4,8-12
Petrova obrana odmocňuje odpor
Ž 118*1 Jn 3,1-2Jn 10,11-18
5. veľkonočná nedeľa Sk 9,26-31
Spojka Barnabáš
Ž 221 Jn 3,18-24Jn 15,1-8
6. veľkonočná nedeľaSk 10,25-26.34-35.44-48
Boh nenadŕža žiadnemu národu
Ž 98*1 Jn 4,7-10Jn 15,9-17
Nanebovstúpenie Pána CSk 1,1-11: Jeruzalem epicentrum Ježišvoho trojdnia a centrum dozrievaniaŽ 43Ef 1,17-23Mk 16,15-20
7. veľkonočná nedeľaSk 1,15-17.20-26: Nie judášovské prvenstvo ale petrovská služba
Ž 1031 Jn 4,11-16Jn 17,11b-19
Zoslanie Ducha SvätéhoSk 2,1-11: Dar zhora – komunikovať evanjeliumŽ 1041 Kor 12,3b-7.12-13Jn 15,26-27; 16,12-15

Siedma veľkonočná nedeľa „B“ (24-05-12)

Nanebovstúpenie Pána „B“ (24-05-09)

Šiesta veľkonočná nedeľa „B“ (24-05-05)

Piata veľkonočná nedeľa „B“ (24-04-28)

Štvrtá veľkonočná nedeľa „B“ (24-04-21)

Tretia veľkonočná nedeľa „B“ (24-04-14)

Druhá veľkonočná nedeľa „B“ (24-04-07)

Veľkonočná vigília „B“ (24-03-30)

Pôst B (2024)

Prvé čítanie „B“ (2024)ŽalmDruhé čítanieEvanjelium2021 (B)
Iz 50,4-7
Bitý, pohŕdaný a stále dôverujúci v Pána
Ž 22Flp 2,6-11Mk 14,1-15,476. nedeľa (2021)
Jer 31,31-34
Nová zmluva – tvalé obnovenie vzťahu
Ž 51Hebr 5,7-9Jn 12,20-335. nedeľa (2021)
2 Krn 36,14-16.19-23
Tri radostné bodky kronikára na konci
Ž 137Ef 2, 4-10Jn 3,14-214. nedeľa (2021)
Ex 20,1-17
Boh s tisícnásobnou odmenou
Ž 191 Kor 1,22-25Jn 2,13-253. nedeľa (2021)
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Poslušnosť do krajnosti – prisahané požehnanie
Ž 116Rim 8,31b-34Mk 9, 2-102. nedeľa (2021)
Gn 9,8-15
Večná zmluva
Ž 251Pt 3,18-22Mk 1,12-151. nedeľa (2021)

6. pôstna nedeľa „B“ (24-03-24) – Palmová nedeľa

5. pôstna nedeľa „B“ (24-03-17)

4. pôstna nedeľa „B“ (24-03-10)

3. pôstna nedeľa „B“

2. pôstna nedeľa „B“

1. pôstna nedeľa „B“

Cez rok „B“

Prvé čítanie „B“ (2024)Žalm Druhé čítanieEvanjelium2021 (B)
Lv 13,1-2.45-46
O malomocenstve
Ž 32*1 Kor 10,31–11,1Mk 1,40-456. nedeľa (2021)
Jób 7,1-4.6-7
Jóbov pohľad na život
Ž 147*1 Kor 9,16-19.22-23Mk 1,29-395. nedeľa (2021)
Dt 18,15-20
Mojžišovský prorok
Ž 95*1 Kor 7,32-35; Mk 1, 21-284. nedeľa (2021)
Jon 3,1-5.10
Božie slovo účinné
Ž 25*1 Kor 7,29-31Mk 1,14-203. nedeľa (2021)
1 Sam 3,3b-10.19
Počúvajúci Samuel
Ž 40*1 Kor 6,13c-15a.17-20Jn 1,35-422. nedeľa (2021)
Iz 55,1-11
Počúvanie Božieho Slova
Iz 12*1 Jn 5,1-9Mk 1,7-11Krst Pána (2021)

Vianoce 2023 / 24 (B)

2020/2021 (B)Prvé čítanieŽalmDruhé čítanieEvanjelium
Zjavenia PánaIz 60,1-6 Svetlo
– záchrana pre národy
Ž 72*Ef 3,2-3a.5-6Mt 2, 1-12
Bohorodička (A)
Bohorodička (B)
Bohorodička (C)
Nm 6,22-27
Áronovo požehnanie
Ž 67*Gal 4, 4-7Lk 2, 16-21
Svätá RodinaGn 15,1-6; 21,1-3
Neboj sa, Abram !
Ž 105*Kol 3,12-21Lk 2, 22-40

Advent 2023 (B)

(2020 [B])Prvé čítanie (2023 [B])ŽalmDruhé čítanieEvanjelium
1. adv. nedeľa BIz 63,16d-17.19de; 64,2c-7
Nemáš s nami zľutovanie?
Ž 80*1Kor 1,3-9Mk 13,13,33-37
2. adv. nedeľa BIz 40,1-5.9-11Ž 852 Pt 3,8-14Mk 1,1-8
3. adv. nedeľa BIz 61,1-2a.10-11
Prorokova úloha a radosť ľudu
Lk 1,46*-54*1 Sol 5,16-24Jn 1,6-8.19-28
4. adv. nedeľa B2Sam 7,15.8b-12.14a.16
Večný prísľub – naplnený
Ž 89*Rim 16,25-27Lk 1,26-38

34. nedeľa cez roka „A“ (26. 11. 2023) – Pastier, ktorý skúma srdcia i skutky

33. nedeľa cez rok „A“ (19. 11. 2023) – Múdrosť ospravodlivujú jej dobré skutky

32. nedeľa cez rok „A“ (12. 11. 2023) – Túžbou po múdrosti k zodpovednosti

31. nedeľa cez rok „A“ (5. 11. 2023) – Božie Slovo, čo má moc verzus vlastné preferencie

30. nedeľa cez rok „A“ (29. 10. 2023) – Milovať blížneho je podobné ako milovať Boha

29. nedeľa cez rok „A“ (22. 10. 2023) – Rôzne postoje k Božím plánom

28. nedeľa cez rok „A“ (15. 10. 2023) – Pozvanie do Božieho kráľovstva

27. nedeľa cez rok „A“ (8. 10. 2023) – Obvinená vinica

26. nedeľa cez rok „A“ (1. 10. 2023) – Ide o predbiehanie, či o postoj vnútra?

25. nedeľa cez rok „A“ (24. 9. 2023) – Nepochopiteľne dobrý je náš Pán

24. nedeľa cez rok „A“ (17. 9. 2023) – Nenávisť verzus odpustenie

23. nedeľa cez rok „A“ (10. 9. 2023) – Strážcovia spoločenstva – zodpovedne a s láskou

22. nedeľa cez rok „A“ (3. 9. 2023) – Nie Kristus učeníka, ale učeník má nasledovať Krista

21. nedeľa cez rok „A“ (27. 8. 2023) – Akým ľuďom Pán zverí správu nad ľuďmi?

20. nedeľa cez rok „A“ (20. 8. 2023) – Milosťami prekypujúci aj pre cudzincov, eunuchov…

19. nedeľa cez rok „A“ (13. 8. 2023) – Zjavenia Eliášovi a Petrovi

18. nedeľa cez rok „A“ (6. 8. 2023) = Premenenie Pána „Počúvajte ho!“

17. nedeľa cez rok „A“ (30. 7. 2023) – Počúvajúce👂 a milujúce srdce ❤️ vedie k múdrosti

16. nedeľa cez rok „A“ (23. 7. 2023) – Zhovievavosť Boha odmocňuje extrémny radikalizmus

15. nedeľa cez rok „A“ (16. 7. 2023) – Božie slovo a spolupráca nášho srdca s ním

14. nedeľa cez rok „A“ (9. 7. 2023) – Kráľ pokoja s pokorným srdcom ❤️

13. nedeľa cez rok „A“ (2. 7. 2023) – Dobrosrdeční proroci a odmena misionárom

12. nedeľa cez rok „A“ (25. 6. 2023) – Nebáť ľudí a mať bázeň pred Bohom

11. nedeľa cez rok „A“ (18. 6. 2023) – Bezhraničná vynaliezavá Božia láska

10. nedeľa cez rok „A“ (11. 6. 2023) – Boh túžiaci po milosrdenstve

Nedeľa Najsvätejšej trojice „A“ (4. 6. 2023) – Nesmierna dobrota pre svet

Zoslanie Ducha Svätého (28. 5. 2023) – O sile Ducha prejavujúcej sa v službe

7. veľkonočná nedeľa „A“ (21. 5. 2023) – Z olivovej hory do hornej siene

Nanebovstúpenie Pána Ježiša „A“ (18. 5. 2023) – Z vrchu nanebovstúpenia

6. veľkonočná nedeľa „A“ (14. 5. 2023) – Úžas na Božími dielami a Boží príbytok v nás

5. veľkonočná nedeľa „A“ (7. 5. 2023) – Slova Slovu a ubytovanie v Dome

4. veľkonočná nedeľa „A“ (30. 4. 2023) – Ježiš – bezpečný sprostredkovateľ

3. veľkonočná nedeľa „A“ (23. 4. 2023) – Cesta so Zmŕtvychvstalým, čo zapaľuje srdce

2. veľkonočná nedeľa „A“ (16. 4. 2023) – Pán so svojou záchranou nepozná zábrany

Veľkonočná nedeľa „A“ (9. 4. 2023) – Naozaj vstal zmŕtvych

6. pôstna nedeľa „A“ – Kvetná/palmová (2. 4. 2023) – Smerom do Getsemanskej záhrady

5. pôstna nedeľa „A“ (25. 3. 2023) – Medzi hrobami z Olivovej hory o zázraku vzkriesenia

4. pôstne nedeľa „A“ (19. 3. 2023) – Siloe a symbolika získania zraku

3. pôstna nedeľa „A“ (12. 3. 2023) – Sinaj a symbolika vody na púšti a v Samárii

2. pôstna nedeľa „A“ (5. 3. 2023) – Premena trpezlivou dôverou

1. pôstna nedeľa „A“ (26. 2. 2023) – Dva zápasy – jeden v Edene a druhý na púšti

7. nedeľa cez roka „A“ (19. 2. 2023) – O láske k blížnemu, i cudzincovi či nepriateľovi

6. nedeľa cez roka „A“ (12. 2. 2023) – Dobrovoľné priľnutie k Tóre

5. nedeľa cez rok „A“ (5. 2. 2023) – Svetlo, ktoré sa zapaľuje skutkami pomoci

4. nedeľa cez rok „A“ (29. 1. 2023) – Pravdivá pokora a pravdivé šťastie

3. nedeľa cez rok „A“ (22. 1. 2023) – Božie slovo nádeje medzi nami

2. nedeľa cez rok „A“ (15. 1. 2023) – Boží služobník a baránok

Krst Pána „A“ (8. 1. 2023) – Nenásilie, modlitba a almužna

Zjavenie Pána „A“ (6. 1. 2023) – Medzinárodná harmónia vychádzajúca z Božej vlády

Slávnosť Bohorodičky (1. 1. 2023) – Pánovo požehnanie pre všetkých [porov. o požehnaní tu 1.1.2021]

Narodenie Pána „A“ (25. 12. 2022) – Záchrana dáva nové meno, novú identitu

4. adventná nedeľa „A“ (18. 12. 2022) – „Boh s nami“ je vysloboditeľ z hriechov

3. adventná nedeľa „A“ (11. 12. 2022) – Blahoslavení dúfajúci

2. adventná nedeľa „A“ (4. 12. 2022) – Vládca, ktorý berie ohľad na každého

1. adventná nedeľa „A“ (27. 11. 2022) –

Nové: https://youtube.com/@cleopas-oz


34. nedeľa cez rok „C“ – Nedeľa Krista kráľa (20. 11. 2022) – Ježiš počiatok a cieľ stvorenstva

33. nedeľa cez rok „C“ (13. 11. 2022) Evanjeliový hesychasmus ako čakanie na Pánov príchod

32. nedeľa cez rok „C“ (6. 11. 2022) Viera v Pána darcu večného života

31. nedeľa cez rok „C“ (30. 10. 2022) – Božia múdrosť – záchrana „dnes“

30. nedeľa cez rok „C“ (23. 10. 2022) – Sebaistota nie je priateľom účinnej modlitby

29. nedeľa cez rok „C“ (16. 10. 2022) – Vytrvalá modlitba odkrýva Božiu záchranu

28. nedeľa cez rok „C“ (9. 10. 2022) – Pre koho je Božia záchrana?

27. nedeľa cez rok „C“ (2. 10. 2022) – Život z viery s dobrovoľnou službou

26. nedeľa cez rok „C“ (25. 9. 2022) – O tých bohatých, ktorým majetok zaslepuje oči solidarity

25. nedeľa cez rok „C“ (18. 9. 2022) – Boh chce spásu chudobných i bohatých

24. nedeľa cez rok „C“ (11. 9. 2022) – Božie odpustenie a spoločná radosť z neho

23. nedeľa cez rok „C“ (4. 9. 2022) – Múdre rozhodnutie a vytrvalé nasledovanie Krista

22. nedeľa cez rok „C“ (28. 8. 2022) – Skromnosť ako božská cestu k spoločenstvu

21. nedeľa cez rok „C“ (21. 8. 2022) – Všetky národy na hostine v Božom kráľovstve?

20. nedeľa cez rok „C“ (14. 8. 2022) – Vytrvalosť vo viere napriek neprijatiu i potupe

19. nedeľa cez rok „C“ (7. 8. 2022) – Veriť v Kráľovstvo

18. nedeľa cez rok „C“ (30. 7. 2022) – Mať imanie či život ukrytý v Bohu?

17. nedeľa cez rok „C“ (24. 7. 2022) – Vytrvalé a naliehavé prosenie

16. nedeľa cez rok „C“ (17. 7. 2022) – Dômyselná a dobromyseľná rýchlosť

15. nedeľa cez rok „C“ (10. 7. 2022) – Motivácia je súčasťou Božieho slova

14. nedeľa cez rok „C“ (3. 7. 2022) – „Nové stvorenie“, zdroj pravej radosti

13. nedeľa cez rok „C“ (26. 6. 2022) – Skalopevné rozhodnutie v povolaní pre Božie kráľovstvo

12. nedeľa cez rok „C“ (19. 6. 2022) – Každodenná voľba

Najsvätejšej trojice (12. 6. 2022) – O božskej múdrosti

Zoslanie Ducha Svätého (5. 6. 2022) – Pre nás a pre naše poslanie

7. veľkonočná nedeľa „C“ (29. 5. 2022) – Naplnený Duchom Svätým – Štefan

Nanebovstúpenie Pána „C“ (26. 5. 2022) – Z Olivovej hory

6. veľkonočná nedeľa „C“ (22. 5. 2022) – Príbytok a vzťahy ako zjavenie Baránka

5. veľkonočná nedeľa „C“ (15. 5. 2022) – Brány Božieho kráľovstva

4. veľkonočná nedeľa „C“ (8. 5. 2022) – Jedinečné zjavenie – každému

3. veľkonočná nedeľa „C“ (1. 5. 2022) – Zjavenie Zmŕtvychvstalého na Tiberiadskom jazere

2. veľkonočná nedeľa „C“ – nedeľa milosrdenstva (24. 4. 2022) –

Veľkonočná nedeľa „C“ (17. 4. 2022) – Cestou k hrobu

6. pôstna nedeľa „C“, kvetná (10. 4. 2022) – V Ježišovej škole

5. pôstna nedeľa „C“ (3. 4. 2022) – Nesnívať o minulom, uháňať za Kristom

4. pôstna nedeľa „C“ (27. 3. 2022) – Radosť z novosti, ktorú tvorí zmierenie

3. pôstna nedeľa „C“ (20. 3. 2022) – Mojžišovský údiv a výzva na obrátenie

2. pôstna nedeľa „C“ (13. 3. 2022) – Abrahámovský pohľad nahor

1. pôstna nedeľa „C“ (6. 3. 2022) – Púštne krédo a pokušenie moci – na púšti

8. nedeľa cez rok „C“ (27. 2. 2022) – Slová svedčia aj skutky hovoria

7. nedeľa cez rok „C“ (20. 2. 2022) – Dobre robte a nič za to nečakajte

6. nedeľa cez rok „C“ (13. 2. 2022) – Chudobní sú blažení a už teraz tvoria Božie kráľovstvo

5. nedeľa cez rok „C“ (6. 2. 2022) – Povolaní pre Pánovu misiu

4. nedeľa cez rok „C“ (29. 1. 2022) – Proroci sa počúvajú, nevyháňajú

3. nedeľa cez rok „C“ biblická (23. 1. 2022) – Božie slovo pre nás

2. nedeľa cez rok „C“ (16. 1. 2022) – Účastníci trvalej svadby

Krst Krista Pána „C“ (9. 1. 2022) – Krstom nás náš Boh zachránil

Zjavenia Pána (6. 1. 2022) – I pre iné národy a ľudí

2. nedeľa po Narodení Pána (2. 1. 2022) – Súrodenci božskej múdrosti

Slávnosť Bohorodičky (1. 1. 2022) – Rodička Ochrancu a Záchrancu [porov. o požehnaní tu: 1.1.2021]

Narodenie Pána „C“ (25. 12. 2021, čítania cez deň) – Radosť z Božej záchrany – z milosti

4. adventná nedeľa „C“ (19. 12. 2021)Radosť z (ob)darovania

3. adventná nedeľa „C“ (12. 12. 2021)Vaša miernosť nech je radostná

2. adventná nedeľa „C“ (5. 12. 2021) Čo Boh začal, to vo Vás dokoná

1. adventná nedeľa „C“ (28. 11. 2021) So vzpriamenou hlavou


34. nedeľa cez rok B – Krista Kráľa (21. 11. 2021) – Kráľovstvo nenásilia a ľudskosti

33. nedeľa cez rok B (14. 11. 2021) – Terajšie bdenie – príprava na budúcnosť

32. nedeľa cez rok B (7. 11. 2021) – Matky a vdovy ako vzor viery

31. nedeľa cez rok B (31. 10. 2021) – Počúvaj, premýšľaj a miluj

30. nedeľa cez rok B (24. 10. 2021) – Slepý vzor pre vidiacich

29. nedeľa cez rok B (17. 10. 2021) – Zdrvený a v službe pre iných

28. nedeľa cez rok B (10. 10. 2021) – Múdrosť nad zlato a nasledovanie Krista

27. nedeľa cez rok B (3. 10. 2021) – Obojstranná komplementarita

26. nedeľa cez rok B (26. 9. 2021) – Nasledovanie jedinej postavy

25. nedeľa cez rok B (19. 9. 2021) – Utrpenie spravodlivého

24. nedeľa cez rok B (12. 9. 2021) – Utrpenie a skutky – znamenie mesiánskych čias a mesiášova cesta

23. nedeľa cez rok B (5. 9. 2021) – Uzdravenie ako znamenie mesiánskych čias

22. nedeľa cez rok B (29. 8. 2021) – O autorite Božieho slova, o povrchnosti a o inom

21. nedeľa cez rok B (22. 8. 2021) O slobodnej odhodlanosti slúžiť Pánovi a dôverovať jeho slovu

Nanebovzatie Panny Márie (15. 8. 2021) – Mária a Cirkev odeté do slávy a pokory

19. nedeľa cez rok B (8. 8. 2021) – Trváca potrava na cestu (pre proroka Eliáša a o Ježišovom chlebe)

18. nedeľa cez rok B (1. 8. 2021)O manne a o pokrme, čo živí zadarmo, neprestajne a pre večný život

17. nedeľa cez rok B (25. 7. 2021) – O zázračnom nasýtení a o nebeskom chlebe

16. nedeľa cez rok B (18. 7. 2021) – Pastier a vodca, Boh a jeho poslaní.

15. nedeľa cez rok B (11. 7. 2021) – Starozákonný prorok a novozákonný hlásateľ

14. nedeľa cez rok B (4. 7. 2021) – Prorocké kritické poslanie

13. nedeľa cez rok B (27. 6. 2021) – Boh života a nesmrteľnosť spravodlivých

12. nedeľa cez rok B (20. 6. 2021) – Rozhovor človeka s Bohom v búrke

11. nedeľa cez rok B (13. 6. 2021) – Strom a pšenica ako symboly nádeje a Božieho životodarného života

10. nedeľa cez rok B (6. 6. 2021) – Od kritickej situácii v raji ku nerozumnej kritike Ježiša

Zoslanie Ducha Svätého (23. 5. 2021)

7. veľkonočná nedeľa B (16. 5. 2021)

6. veľkonočná nedeľa B (9. 5. 2021)

5. veľkonočná nedeľa B (2. 5. 2021)

4. veľkonočná nedeľa B (25. 4. 2021)

3. veľkonočná nedeľa B (18. 4. 2021)

2. veľkonočná nedeľa B (11. 4. 2021)

Veľkonočná nedeľa B (4. 4. 2021)

6. pôstna – kvetná nedeľa B (28. 3. 2021)

5. pôstna nedeľa B (21. 3. 2021)

4. pôstna nedeľa B (14. 3. 2021)

3. pôstna nedeľa B (7. 3. 2021)

2. pôstna nedeľa B (28. 2. 2021)

1. pôstna nedeľa B (21. 2. 2021)

6. nedeľa cez rok B (14. 2. 2021)

5. nedeľa cez rok B (7. 2. 2021)

4. nedeľa cez rok B (31. 1. 2021)

3. nedeľa cez rok B (24. 1. 2021)

2. nedeľa cez rok B (17. 1. 2021)

Krst Krista Pána – B (10. 1. 2021)

2.nedeľa po Narodení Pána (3. 1. 2021)

Slávnosť Bohorodičky (1. 1. 2021)

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27. 12. 2020)

Narodenie Pána (25. 12. 2020)

4. adventná nedeľa B (20. 12. 2020)

3. adventná nedeľa B (13. 12. 2020)

2. adventná nedeľa B (6. 12. 2020)

1. adventná nedeľa B (29. 11. 2020)