Cleopas podporuje kresťanskú biblickú kultúru

Cieľom a predmetom činnosti Občianskeho združenia Cleopas (www.cleopas.biblica.sk) je podporovať vedeckú a odborno-popularizačnú činnosť súvisiacu s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca, akou sú napr. podpora rozvojových projektov, organizovanie podujatí a aktivít súvisiacich s permanentným vzdelávaním vychádzajúcim z Biblie (viac o tom nižšie). Všetko tvorí iba dobrovoľnou aktivitou svojich členov a priateľov. Cleopas podporuje iných a žije iba z podpory svojich členov a priateľov a – za každú pdoporu a pomoc sme vďační.

Za rok 2022 Cleopas dostal od Vás 2 % z dane vo výške: 796,36 €.

Preto Vás prosí o podporu Vašimi 2 % za uplynulý rok 2023.

Predvyplnené tlačivo nájdete v linku nižšie

Vyhlásenie (tlačivo) – editovateľné


O nás trochu viac – aby ste vedeli, koho podporíte

Vlnu likvidačného zdražovania medzinárodných rozmerov odštartovala násilnícka vojna na území Ukrajiny. Cleopas nielenže neživí žiadne násilie, ale podporuje také biblické projekty, ktoré formujú kresťanské biblické vzdelávanie na rôznych úrovniach. Cleopas podporuje vedeckú biblickú platformu a udržuje aj voľne prístupné biblické katechézy najmä pre praktizujúcich kresťanov katolíkov. Vašimi dvoma percentami z daní podporíte všetky a iba tie aktivity, ktoré sú zviditeľnené pre kohokoľvek a voľne dostupné prostredníctvom stránky www.cleopas.biblica.sk. Neprosíme teda o dve percentá na energie, ale len na prípravu, prevádzku a udržovanie týchto aktivít, z ktorých niektoré ďaleko presahujú tisíceurové poplatky (databáza AnaBiDeut, či publikovanie monografií).

Zmyslom našej existencie je dlhodobá a stabilná podpora vedeckej platformy časopisu Studia Biblica Slovaca (https://biblica.sk/) a biblických aktivít, ktoré s ním súvisia a podporujú život v kresťanskej viere.

Svojimi aktivitami Cleopas presahuje hranice Slovenska, lebo duchovné bohatstvo ponúka ako v tlačených publikáciách, tak aj vo virtuálnom priestore, na ktoré majú dosah záujemcovia ďaleko mimo Slovenska. Cleopas podporuje vydávanie spomínaného časopisu StBiSl, vedeckých publikácií, odborno-populárnych kurzov, pravidelných biblických podkastov, v permanentnom a dobrovoľnom spojení v modlitbe za potreby mnohých iných ľudí v núdzi.

Cleopas je malé občianske združenie s mnohými sympatizantmi, ktorých väčšinu nepoznáme. Hoci oficiálne existuje iba 3 roky, podporuje periodikum Studia Biblica Slovaca, ktoré existuje už 19 rokov.

Napriek pandémii, či dôsledkom prebiehajúcej vojny na Ukrajine, Cleopas za posledné dva roky podporil vydanie šiestich čísel časopisu StBiSl (2 v roku 2021, 2 v r. 2022. 2 v r. 2023), troch vedeckých publikácií (2021, 2022, 2023), jednej populárnej biblickej brožúry (2021, s dotlačou 1 000 ks v r. 2022), takmer 170 týždenných podkastov (2021 –  2023) a iných drobností, a tiež zorganizoval dva väčšie adventné víkendy s Bibliou (v roku 2022 a 2023).

Našu prácu môžeme realizovať vďaka silnej podpore aktívnych členov združenia a stálej podpore viacerých priateľov a sympatizantov. Chceme rozhodne podporovať spomenuté aktivity aj naďalej, teda aj v tomto roku 2024.
A preto prosíme o Vaše 2 percentá z daní. Vopred Vám za ne ďakujeme a pozývame Vás už teraz na biblický víkend, ktorý bude začiatkom liturgického roka v r. 2024.

Tento opis našej činnosti je možno stručný, ale aspoň trochu chceme konať podľa Písma. Sirachovec totiž píše, že ten, čo chce iného podporiť, mal by ho poznať konkrétne: „Ak niekomu dobre robíš, vedz, komu to robíš, aby ti bol za tvoje dobro veľmi vďačný.“ (Sir 12,1). A Cleopas chce byť vďačný každému jednému z Vás a bude „splácať“ aj prostredníctvom sústavnej modlitby.

ĎAKUJEME!

Údaje pre darovanie 2 % občianskemu združeniu Cleopas, podporujúceho vydávanie časopisu Studia Biblica Slovaca a iné súvisiace publikácie či projekty v prospech biblického vzdelávania:

názov:            Cleopas
ulica:               Banská
súpisné číslo: 529/28
PSČ:               976 32
obec:              Badín
IČO:                53 519 591
SID: nemáme – nevypĺňa sa
právna forma: občianske združenie