Biblické fragmenty je 166-stranová brožúra je zbierkou stručne spracovaných 20 rôznych biblických tém. Obsahuje malé odblesky známych stránok Biblie. Jednotlivé články odrážajú tak starozákonné, ako i novozákonné motívy. Dočítate sa v nich napr.
o rieke Jordáne, ale aj o chráme v Jeruzaleme, o Eliášovi na Karmeli, ale aj o Emanuelovi v Izaiášovi. Možno vás udivia Micheášovo proroctvo alebo Jóbovo utrpenie. Zbierka vás zoznámi s múdroslovnou tradíciou, s vybranými žalmami, ale aj s významom mena Ježiš. Predstaví vám Jozefa i mnohorakú bohatosť našej Eucharistie a ponúkne veľa ďalších biblických perličiek (náhľad do vnútra a obsahu tu).


Odborno-populárna publikácia je výsledkom malého historicko-biblického projektu a dlhodobej práce členov Cleopasa. Boržúra je nepredajná. Radi Vám pošleme, ak máte záujem.