Evanjelidiár 2022 so sv. Lukášom (skrátene Edi 2022) je malý týždenný diár (10,5 cm x 17,5 cm), vnútri ktorého sa nachádza celé evanjelium podľa Lukáša. Každý deň ma trojvrstvový kalendár – svetský, cirkevný (výber jedného svätého na deň) a liturgický.

Diár Vás upozorní aj na mesačný cyklus a hlavne kvôli Evanjeliu, je to znamenitou pomôckou na celý rok 2022; v ňom sa totiž počas nedieľ pri Eucharistii číta Evanjelium podľa sv. Lukáša.

Edi 2022 vydal Cleopas v spolupráci s benediktínskym združením Abvvob.

Vzorka vnútra tu, obálka tu.