Evanjelidiár 2023 so sv. Matúšom (skrátene Edi 2023) je malý týždenný diár (10,5 cm x 17,5 cm), vnútri ktorého sa nachádza celé evanjelium podľa Matúša. Každý deň má trojvrstvový kalendár – svetskýcirkevný (výber jedného svätého na deň) a liturgický. V tomto roku sme do cirkevného kalendára vložili postavy zo Starého zákona.

Diár Vás upozorní aj na mesačný cyklus a hlavne kvôli Evanjeliu, je to znamenitou pomôckou na celý rok 2023; v ňom sa totiž počas nedieľ pri Eucharistii číta Evanjelium podľa sv. Matúša.

Edi 2023 vydal Cleopas v spolupráci s benediktínskym združením Abvvob.

Radi Vám ho pošleme.