Evanjelidiár 2024 so sv. Markom (skrátene Edi 24) je malý týždenný diár (10,5 cm x 17,5 cm), vnútri ktorého sa nachádza celé Evanjelium podľa Marka. Každý deň má trojvrstvový kalendár – svetský, cirkevný (výber jedného svätého na deň) a liturgický.

Diár Vás upozorní aj na mesačný cyklus a hlavne kvôli textu Evanjelia, je znamenitou kresťanskou duchovnou pomôckou na celý rok 2024; v tom liturgickom roku „B“ sa totiž počas nedieľ pri Eucharistii číta Evanjelium podľa sv. Marka.

Edi 2024 pripravuje občianske združenie Cleopas v spolupráci s benediktínskym občianskym združením Abvvob.

Radi Vám Evanjelidiár 2024 so sv. Markom pošleme. Stačí ak nám napíšete.

Elektronická verzia Evanjelidiára 2024 je prístupná TU.