Evanjelidiár 2024 so sv. Markom (skrátene Edi 24) je malý týždenný diár (10,5 cm x 17,5 cm), vnútri ktorého sa nachádza celé evanjelium podľa Marka. Každý deň má trojvrstvový kalendár – svetský, cirkevný (výber jedného svätého na deň) a liturgický.

Diár Vás upozorní aj na mesačný cyklus a hlavne kvôli Evanjeliu, je to znamenitou duchovnou pomôckou na celý rok 2024; v ňom sa totiž počas nedieľ pri Eucharistii číta Evanjelium podľa sv. Marka.

Edi 2024 pripravuje Cleopas v spolupráci s benediktínskym združením Abvvob.

Viac informácií v októbri.