7. októbra 2021 o 17.00 hod. vystúpil benediktín prof. P. Georg Braulik na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave s prednáškou pre akademickú obec na tému Milovať cudzinca. O prikázaní v Deuteronómiu 10,19. Prednáška sa konala v rámci podujatia Fakultné štvrtky na pôde RKCMBF UK v Bratislave a jej súčasťou bola i prezentácia novej publikácie s titulom „Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB“.Cleopas podporil prípravu a realizáciu tejto medzinárodnej udalosti.