Obálka / Cover

Pripravovaná publikácia Obedient in Gethsemane. A Narrative-Critical Reading of Matthew 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratvíno-kritická lektúra Matúša 26,36-36] od Timoteja Mejidu, kňaza z Nigérie, je jeho dizertáciou, obhájenou v roku 2021 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity St Patrick’s College v Meynooth (Írsko). Podľa slov dekanky Dr. J. Rogersovej, ide o fundovanú a akademicky dôslednú štúdiu, ktorá otvára Matúšovo rozprávanie o Getsemani a zameriava sa na prvky Kristovej poslušnosti, ktoré sú v texte sofistikovane zachytené a evokované. Dizertácia poukazuje, aký prínos môže mať literárna biblistika k otázkam dôležitým pre teológiu a spiritualitu.

Žiadosť Timothyho Mejidu o podporu adresovaná Cleopasovi (26. 1. 2022) – tu.

Poďakovanie Timothyho Mejidu adresované Cleopasovi (28. 8. 2022) – tu.

Osobné poďakovanie Timothyho Mejidu za duchovnú podporu priateľom Cleopasa (5. 9. 2022) – tu.

7. decembra 2022 Pápežská univerzita sv. Patrika v Maynooth (Írsko) slávnostne prezentovala publikáciu jej absolventa doktorandského štúdia, vdp. Timothy Mejidu, Obedient in Gethsemane. Narrative-critical reading of Mt 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Mt 26,36-46]. Prezentáciu uviedla Dr. Jessie Rogers, moderátorka doktorskej tézy. Nasledovalo odborné zhodnotenie publikácie Dr. Brianom Nolanom CM, expertom na Matúšovo evanjelium.

Publikácia vyšla ako 6. zväzok edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorú vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave v spojení s časopisom Studia Biblica Slovaca. Na vydaní novej publikácie sa aktívne i finančne podieľalo občianske združenie Cleopas.

Pôvodnú správu uverejnenú na spomenutej Pápežskej univerzite si môžete pozrieť tu.