Obálka / Cover

Pripravovaná publikácia Obedient in Gethsemane. A Narrative-Critical Reading of Matthew 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratvíno-kritická lektúra Matúša 26,36-36] od Timoteja Mejidu, kňaza z Nigérie, je jeho dizertáciou, obhájenou v roku 2021 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity St Patrick’s College v Meynooth (Írsko). Podľa slov dekanky Dr. J. Rogersovej, ide o fundovanú a akademicky dôslednú štúdiu, ktorá otvára Matúšovo rozprávanie o Getsemani a zameriava sa na prvky Kristovej poslušnosti, ktoré sú v texte sofistikovane zachytené a evokované. Dizertácia poukazuje, aký prínos môže mať literárna biblistika k otázkam dôležitým pre teológiu a spiritualitu.

O jej vydaní Vás budeme informovať.

Žiadosť Timothyho Mejidu o podporu adresovaná Cleopasovi (26. 1. 2022) – tu.

Poďakovanie Timothyho Mejidu adresované Cleopasovi (28. 8. 2022) – tu.

Osobné poďakovanie Timothyho Mejidu za duchovnú podporu priateľom Cleopasa (5. 9. 2022) – tu.