Slávnostný zborník Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB, pozostáva z 13 štúdií biblickej exegézy Starého a Nového zákona ako aj z historicko-pastoračnej teológie. Zborník zostavili B. Štrba a Miroslav Varšo a vyšiel vo vydavteľstva RKCMBF UK v Bratislave, ako piaty zväzok edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum.Zborník bol verejne predstavený jeho editormi 7. októbra 2021 v rámci Fakultného štvrtka na RKCMBF UK v Bratislave.