Autor b

Nečakanosť choroby

Od b

Málokto čaká na chorobu, alebo aspoň málokto na ňu čaká s radosťou. Choroba bolí a často môže oslabiť človeka. Nemožno jej rozkázať, možno ale sa odhodlať smerovať naše srdce k Pánovi, lekárovi (porov. Ex 15,25). Prosia viacerí dnes práve za iných, ktorých sužujú choroby, fyzické aj psychické, alebo veľmi bolestivé úrazy. Či zdraví, či chorí,…

Dôverne s Božím slovom

Od b

Boh hovoril dávno a jedinečne prehovoril prostredníctvom Ježiša, nášho PÁNA. Stále k nám hovorí – svojím Slovom – slovom poučenia a povzbudenia, slovom pravdy a lásky, slovom potechy a radosti, slovom porozumenia a počúvania. A to aj preto, aby nám povedal, že má stále „uši“ otvorené pre nás. V Nedeľu Božieho slova máme opäť prosby…

… ktorý sníma hriech

Od b

Tak dobrá správa v troch slovách „ktorý sníma hriech“ je motiváciou pre mnohých – dôverovať v Pána, neupínať sa príliš na seba, či vidieť ťažké chmúrne situácie z Božej perspektívy ako počiatok zrodu. A určite mnoho iných povzbudení sa v nás rodí, ak počujeme slová „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29). V tejto…

Vytrvalosť v modlitbe

Od b

Kto by nepoznal roztrpčenie či až sklamanie na tým, keď sa po dlhej námahe po dosiahnutí stanoveného cieľa napokon nepodarí dosiahnuť ho. Aj v modlitbovom behu sa človek trénuje na dlhé trate. Nami túžený cieľ nedosahujeme. Aspoň si to myslíme. Iba pár prosieb máme na začiatku roka a konci Vianoc: Sestra Lucilla prosí o modlitbu…

Posledné prosby

Od b

Posledné prosby v tomto roku majú trochu príchuť nostalgie, smútky, ale sú rovnako silno orientované do budúcna. Dnes jestvuje mnoho ľudí a médií, ktoré panoramaticky spätne pozerajú minulé udalosti v roku 2022 a súčasne obracajú pozornosť aj do budúcna. My sa opierame o pevný vesmírny bod – o záchrancu s menom Ježiš (skrátene označovanému aj…

Malá brána a mená v Betleheme

Od b

Do známej Baziliky narodenia Ježiša Krista v Betleheme sa v súčasnosti vstupuje takou malou bránou, že sa človek musí zohnúť. Rado sa to vysvetľuje, že k miestu narodenia Pána pánov každý jeden musí skloniť hlavu, ak si chce uctiť miesto Kristovho narodenia. V dnešných prosbách badať, že aj v bežnom živote občas prechádzame úzkou, malou,…

Na koho myslia spravodliví

Od b

Advent nás vedie bližšie k nášmu Pánovi. Je to však aj obdobie, keď nákupná horúčka darčekov stúpa. Žiaľ, sú miesta, kde životná teplota klesá pod bor mrazu, kde ľudia mrznú a biedia. Nenechajme si narásť hrošiu kožu, ale v biednych a núdznych najrôznejšieho môžno ľahko rozpoznať Ježiša, ktorý prišiel vo veľkej chudobe. Neslobodno zabudnúť na…

Prosby pred radostnou nedeľou

Od b

Adventný čas plynie, škola života tiež a nové výzvy prekvapujú. Napriek virvaru nezabúdame, že je potrebné niesť „si navzájom bremená“: za uzdravenie rozpadajúceho manželstva Andrey a Miloša, za pekné a morálne zdravé vzťahy ich detí; za zdravie Márie; za Anku, ktorá na ceste napredovania vo viere sa dostala do zložitej situácie a potrebuje nechať sa…

Poslušný v Getsemani – slávnostná prezentácia

Od b

Milí priatelia Cleopasa, pred radostnou 3. adventnou nedeľou nám prišla veľmi milá správa: 7. decembra 2022 Pápežská univerzita sv. Patrika v Maynooth (Írsko) slávnostne prezentovala publikáciu jej absolventa doktorandského štúdia, vdp. Timothy Mejidu, Obedient in Gethsemane. Narrative-critical reading of Mt 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Mt 26,36-46]. Prezentáciu uviedla Dr. Jessie Rogers, moderátorka doktorskej…

Koho čakať a čo nečakať

Od b

Adventom, čakaním sa chystáme na príchod PÁNA Ježiša, na tento ročný a na ten druhý. Okrem aktívneho čakania na Ježišovo narodenie, človek často čaká, očakáva najrôznejšie veci… Sú viacerí, ktorí čakajú na uzdravenie, či na upokojenie alebo na posilu z hora. Pár prosieb i s vďakou prišlo opäť, nuž prosím o drobnú modlitbu na tieto…