Autor b

Skloniť sa k trpiacim

Od b

Pápež František na tému utrpenia v Biblii pripomenul vo štvrtok 11. 4. 2024, že Ježiš nevysvetľuje utrpenie, ale skláňa sa k trpiacemu. Aj modlitbou môžeme napodobniť tento Ježišov kľúčový postoj k trpiacim. Tento týždeň prosíme: Udalosti veľkých poveľkonočných zázrakov v Jeruzaleme boli sprevádzané vierou spoločenstva. Lukáš svojím opisom urobil reklamu viere v Ježiša Krista: „12…

V oktáve

Od b

Veľkonočná oktáva nám pripomína, že Ježiš Kristus premohol najväčšieho nepriateľa – smrť. Iba v tejto viere sa môžeme naozaj tešiť a do nádeje, ktorá pochádza z jeho zmŕtvychvstania môžeme vkladať naše prosby. Aj tieto: Vo farnosti Považská Bystrica bude 6. apríla 2024 deň biblickej formácie. Prednášatelia sú Martina Korytiaková a Peter Olás. Viac na plagátiku.…

Surrexit

Od b

Slovo surrexit je zázračné. 😇 Nie však samo o sebe, ale iba ak prýšti z našej viery v Ježišovo zmŕtvychvstanie, s ktorým nás potom ono aj nerozlučne spája. „Vstal z mŕtvych“. Naozaj. V tejto našej veľkonočnej viere predkladáme pár vyslovených prosieb. A určite nespočetné nevyslovené sú odovzdané priamo zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi, aby zasiahol podľa jeho…

Prvé jarné prosby

Od b

21. marca začína jar. Zaujímavé, že s pučiacimi listami na figovníkoch už rastú hneď aj malé figy (viď fotku). Pre nás však je toto obdobie ešte viac poznačené vrcholiacim pôstom a prichádzajúcimi sviatkami Veľkej noci. Iba to tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania je pre nás zdrojom nehynúcej nádeje, že po každom ťažkom čase, život príšti…

Prosby stále aktuálne

Od b

To, čo my na Slovensku voláme „pôstne obdobie”, sa v latinčine nazýva “quadragesima”, t. j. štyridsať dní, a preto ho po taliansky nazývajú “quaresima” – “štyridsiatka”. Tým sa zdôrazní čas, v ktorom sa treba postiť, modliť a deliť sa s inými (napr. o almužnu). U nás, asi pod vplyvom nemeckej tradície (Fastenzeit, “pôstny čas”), zdôrazňujeme odriekanie. Avšak podľa…

Za mamy

Od b

Namiesto zvyčajného úvodu len pár slov. Každý, kto prosí o modlitby, odovzdáva sa s dôverou do našej modlitbovej pomoci. Tento týždeň je to za týchto konkrétnych ľudí: Premena púšte je peknou ilustráciou o sile Pánovho vstupu do života umoreného ľudu. „1 Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka! 2 Prekvitať bude…

Modliť sa ešte či byť vytrvalí?

Od b

Možno si spomínate, že Cleopas 24.2.2022 zverejnil prosbu o pokoj a za sužovaných na Ukrajine (TU). Ani dnes sa priatelia Cleopasa neprestanú modliť okrem iného, aj za pokoj medzi národmi. Kresťania totiž sú tí, ktorí sa za zlo odplácajú iba dobrom. Avšak naše modlitby nie sú zúfalou bezmocnou reakciou, ale prejavom vedomej dôvery, že Pán…

Miesto Abrahámovej modlitby

Od b

Známy pohľad na Chrámové návršie v Jeruzaleme Biblia spája s miestom Morija, kde sa Abrahám išiel pokloniť Bohu (Gn 22,5). Jeho modlitba pramenila z načúvania svojmu Bohu. Ak načúvame nášmu Pánovi Ježišovi, vieme, že modliť sa za iných je výsledkom správneho počúvania. Väčšina z nasledujúcich úmyslov sú nové: Ešte jednu opakovanú prosbu zo strany Cleopasa…

Nový lunárny rok a prosby

Od b

Kresťania z národov ďalekého východu oslavovali spoločne v Jeruzaleme ich čínsky nový lunárny rok (správa tu). Pomaranče darované na konci omši (v kaplnke kapucínov) svojou sladkosťou symbolizujú štedrosť a zlatistou farbou zasa hojnosť požehnania. Okrem blahoprianí sa zjednotili v modlitbe. Podobne aj my, na začiatku pôstu, máme možnosť posilniť sa, vykročiť zo seba a robiť…

Pri Svätom hrobe

Od b

Docestoval som do Svätej zeme. Kresťania navštevujú v Jeruzaleme predovšetkým miesto Ježišovho hrobu a zmŕtvychvstania. Tam skladajú všetku svoju ťarchu a čerpajú nádej. Tam prinesieme aj modlitby priateľov Cleopasa. Medzi inými, prišli tieto prosby: Prosba zo strany Cleopasa je tu opäť – úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane za rok 2023. Viac…