Autor b

Výročie posviacky jedinečnej baziliky

Od b

15. júl sa slávi ako výročný deň posviacky Baziliky Svätého hrobu (maketa), ktorá spája miesto smrti (Kalvária) a miesto zmŕtvychvstania (Svätý hrob) Ježiša z Nazaretu, Krista a Pána. Tieto miesta pripomínajú kresťanskému veriacemu podstatnú a tak nádhernú pravdu, že bolesť, utrpenie a smrť majú iba predposledné slovo v našom živote. Vo vnútri svätého hrobu budeme sláviť svätú omšu za všetkých členov a priateľov Cleopasa a za…

Rastúci extrémizmus

Od b

O rastúcom extrémizme sa hovorí posledných pár rokov. Žiaľ, prejavuje sa v rôznych skupinách a na rôznych miestach. Našťastie sa dvíhajú aj iné hlasy, ktoré volajú po zmieri, po pokoji, po tlmení napätí pochádzajúcich aj z extrémizmu. Ako kresťania sme si vedomí a veríme, že Ježišovo posolstvo „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú…

Prvé prázdninové prosby

Od b

Prázdniny začali. Sviatok našich vierozvestcov začiatkom leta nám pripomína, že vieru môžeme prežívať pokojne aj cez prázdniny. Avšak ako negatívne zážitky si u mnohých nedajú dovolenku, ba naopak v peknom čase neraz vystupujú okatejšie aj bolestné stránky života. V prvej prázdninovej nádielke prosieb máme iba niekoľko, a tiež i poďakovania: Niekoľko blahoslavenstiev z Knihy žalmov:…

Pre neporušiteľnosť

Od b

Všetci vieme, že život na zemi ohrozujú horúčavy. Neraz prepuknú do smrtiacich požiarov (pozrite sa na zhorený strom pred Kláštorom sv. Lukáša). A vieme tiež, že náš Boh nás stvoril, aby sme žili – naveky. Na tejto ceste nás postretajú rôzne udalosti, a prosme za tých, ktorí potrebujú duchovnú podporu: Biblická Kniha múdrosti nám pripomína…

Z Meteory

Od b

Nie, nejde o kameň meteorit, ale o miesto v Grécku s názvom Meteora známe kláštormi umiestnenými na vysokých bralách. S pohľadom na kláštornú stavbu prosíme o modlitbovú podporu: Pavol je určite stále živý príklad ohlasovania evanjelia. Lukáš zachytil udalosti v Berei takto „Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. 11 A tí boli šľachetnejší ako…

Oči dvíhame

Od b

„Oči dvíham k Tebe Pane…“ – sú slová Žalmu 123. Stojí za to, prečítať si aj zvyšok žalmu. A potom k tomu prikladáme opäť niekoľko prosieb s dôverou vo Vašu modlitbovú pomoc, a tiež i poďakovanie. Na záver jeden verš Žalmu 37: „Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.“ (v. 21)

Slávnosť Srdca

Od b

Vďaka stáročnej snaživej pastoračnej tradícii sa v našich končinách hlboko zakorenila úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu. Aj to je výsledok objavu kresťanskej viery, ktorá vedie stále k najhlbším i najvznešenejším prejavom nášho Boha – k nim patrí aj skutočnosť Božského srdca ako sídla všetkej božskej dobroty a láskavosti. V dôvere v Božské Ježišovo srdce mu…

31. mája

Od b

Na záver mariánskeho mesiaca máme opäť pár prosieb. Každá má svoj príbeh v konkrétnych ľuďoch. Navštívenie Márie u Alžbety nám pripomína, že zdieľaním sa radosti rozmnožujú a bremená ľahšie nesú. To stretnutie pripomína aj to, že môžeme opäť iným pomôcť, hoci kratučkou modlitbou: Pavol napísal Rimanom o tom, aká je láska. Ktorá jej stránka sa…

Tri prosby

Od b

Bielu farbu veľkonočného obdobia vystriedala nádejeplná zelená. Treba sa nám s nádejou pozerať do budúcna. Aj pri dvoch malých prosbách, ku ktorým možno zahrnúť aj niektoré predchádzajúce: Žalmista povzbudzuje: „3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. 4 Hľadaj radosť v Pánovi a…

Pod ochranou matky

Od b

Kiež by materinské ruky boli vždy tie, pod ktorých ochranou sa môže život rozvíjať. Potrebujeme láskyplné matky a pri nich stojacich opravdivých milujúcich manželov, ktorí ich budú chrániť. Slová Žalmu 63 nám odkrývajú ako ľudia už v dávnoveku dôverovali Pánovi: „5 Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.…