Kategória: Aktuálne

Po Turícach – aktualizované

Od b

Posilnení darmi a odvahou Božieho Ducha sa radi pridáme k úmyslom, za ktoré nás prosia. Opäť niektoré úmysly sú spoza našich slovenských hraníc 🙂 za kolegu Mirka, ktorému okrem zlomeniny diagnostikovali nádor na pankrease, za Božie požehnanie a ochranu pre Majku pri jej 60. narodeninách, za zdravie pre Slavomíra, za mladú mamičku s Jonáškom, ktorá…

Jubilantka, syn Matej a iné prosby

Od b

Keď má prísť na návštevu osobu, ktorú máme radi, tešíme sa. Ako Cirkev tiež spoločne čakáme na príchod nášho Tešiteľa, Ducha Svätého. On v nás pôsobí skutočnú potechu a radosť. Je nekonečne empatický a štedrý. Kiež jeho pôsobenie v nás nás dotvára na ľudí Božieho kráľovstva. Medzi inými, prišlo i jedno zaujímavé poďakovanie – za…

Duch Boží liečiteľ

Od b

V tieto dni máme možnosť spoločne si uvedomiť potrebu Ducha Božieho v našom živote. On je najvznešejnejší dar, čo nám Boh zanechal (podľa sv. Tomáša Akvinského). Priatelia Cleopasa prosia o modlitby najmä za ľudí, čo stoja pred ťažkými operáciami, alebo sú po nich. Ale aj dobrá správa a poďakovanie Vám všetkým prišlo. Môžeme teda spoločne…

Poďakovania a prosby

Od b

V dnešnom malom zozname sú tak prosby ako i poďakovania. Prosby sú opäť predložené s veľkou dôverou o Vaše modlitby. Každá z nich má svoj jedinečný príbeh, v ktorom sa prepletajú svetlé stránky s bolestnými. Kiežby sa vždy trblietala v nich Božia prítomnosť, aby vedeli, že dobrý Pán je s nimi. Ďakujú všetkým, čo sa…

Fatimská

Od b

V Jeruzaleme bol v piatok 13. mája pohreb zastrelenej (v Jenine) žurnalistky Shireen Abu Akleh. Ani jej pohreb sa neobišiel bez násilností voči prítomným smútiacim. Shariin bola o odvážna palestínska kresťanka. Nepochybujeme, že Matka Božia, Fatimská, súcíti a oraduje, za všetkých tých, ktorí sa k nej obracajú. Prosíme, ak môžete, predložte prosby o pomoc nášmu…

Májové prosby – aktualizované

Od b

V máji máme niekoľko prosieb. Kiežby Dobrotivý Lekár zhliadol na potreby našich priateľov a premenil vojny a bolesti tisícov na pokoj a radosť. Medzi rôznymi potrebami máme týchto osem od priateľov Cleopasa: za Lucku, ktorá má od 4. do 12.5 maturitné skúšky, za zlepšenie zdravotného stavu mamky Zuzany, za zlepšenie zdravotného stavu mamky Magdalény, za…

Slnko – symbol Zmŕtvychvstalého

Od b

Vstal z mŕtvych – náš Pán. Z toho plynie naša radosť i nádej. Slnko nám to výstižne pripomína, po noci príde deň. Mnohí však, majú temné chvíle. Prosme za tieto úmysly. Stačí sa trošku preniesť do situácie týchto ľudí a empaticky vnímať, aj to, ako nás prosia o modlitbovú pomoc. Nuž hľa, prosme: za vážnu…

Poďakovanie a opakovanie v Trojdní

Od b

Milí priatelia Cleopasa, Ľudka ďakuje za modlitby, operácia dopadla dobre. Avšak pooperačný priebeh nie je ľahký, a prosí naďalej o modlitbu. Ešte jednu prosbu za Alberta, ktorý potrebuje mentálne zameranie, vytrvalosť a silu na svoju prácu. A za Rasťa, ktorý je po úraze. V čase Svätého trojdnia prosme za všetky naše úmysly, a tie minulé.…

Tvoje slovo lieči

Od b

Pavol apoštol vyjadril silnú túžbu poznať moc Pánovho zmŕtvychvstania (dynamis tés anastáseos; Fil 3,10). Kiež by naše prosby sa neustále spoliehali na moc zmŕtvychvstania nášho Pána. Ona zmenila smrť na život. Preto je v moci nášho Pána, Ježiša, urobiť akúkoľvek zmenu k životu a k uzdraveniu. Prvé dve správy dosvedčujú uzdravujúcu moc Ježiša a príbuzní…

Hodnota človeka

Od b

„Vidíš to dieťa?!“ boli slová osemdesiatročného pátra, ktorý smutný nad hrôzou vojny mi ukazoval záber poraneného chlapčeka. „A váš život nemá rovnakú hodnotu?“, spýtal som sa ho obratom… iba preto, aby som vyjadril, že hodnota každého jedného človeka je nevyčísliteľná a nenahraditeľná. Aj s našimi prosbami to môže byť obdobne. Niektoré síce môžu byť srdcervúcejšie,…