Kategória: Aktuálne

Úpenlivé prosby a špeciálne poďakovanie

Od b

Jednou z podstatných čŕt Cleopasa je spolupatričnosť v dobrom a zjednotenie sa okolo Božieho slova (v Písme) a v modlitbe za potreby iných. V dnešných prosbách je aj jedno špeciálne poďakovanie zo strany Cleopasa: Ako pozýva sv. Pavol „Buďte vďační“, tak aj my ako združenie Cleopas sme veľmi vďační za všetky prejavy podpory a pomoci.…

O pokoj

Od b

Mini-návod ako sa modliť? Najprv osobne a vedome oslov Pána. Vyber si pomenovanie. Následne mu ďakuj. Každý má na to mnoho dôvodov. Po tretie mu predlož Tvoju prosbu, osobnú a konkrétnu. Štvrtým krokom je prostredník Ježiš Kristus, Boží syn. V jeho mene sa obracajme na Boha, ktorého môžeme volať Otcom; v Ježišovom mene je modlitba…

Protiklady a kontrasty

Od b

Protiklady a kontrasty sú súčasťou života. Striedajú sa. Vtedy ich aj lepšie vnímame. Akoby odrážali bežnú skutočnosť stvorenstva: nebo a zem, svetlo a tmu, deň a noc, slnko a mesiac. Podobne muž a žena sú v Božom pláne kontrasty, ktoré sa dopĺňajú. Vo svetle viery, možno aj radosť a smútok, zdravie a bolesť, chudobu a…

Pod ochranou Božského srdca

Od b

„Dajme si ruku na srdce“, alebo „čím srdce preteká, tým jazyk prepletá“, alebo „má dobré srdce“… A mnoho iných prísloví svedčí, že slovom srdce neraz vyjadrujeme dobrú stránku človeka. Ale náš nebeský Otec, ktorý vie čo potrebujeme, je nesmierne lepší ako my. A Ježiš zjavuje Otcovu dobrotu. Ježišovo božské srdce je jedným z nádherných klasických…

Eucharistia v stodole

Od b

Benediktínky v Dinkglage slávia eucharistiu a všetky spoločné modlitby v stodole. Znie to zvláštne, ale je to tak. Veď napokon Ježiš sa aj narodil v maštali, keď v hoteli nebolo miesto. Avšak spomenutá stodola je decentne upravená. Totiž, to čo benediktínky dostali do vena (staré hospodárske budovy), snažili sa pretvoriť na svoj životný priestor. To…

Korenie života

Od b

Náš život má rôzne podoby. A u každého je to celkom iné. Občas ho okorenia trpké udalosti, ako napr. smrť blízkej osoby, občas ho osladia krásne zážitky. Inokedy život vonia nádejou, inokedy zasa akoby bol bez chuti. Avšak, väčšinou má v sebe toľko príchutí a vôní, koľko dokáže každý z nás vnímať. Otvorenosť ducha neraz…

Nádej nezapadá

Od b

Každý západ slnka pripomína aj budúci východ. Tento cyklus svedčí o trvácom živote. Tak ako jedni smútia, iní sa tešia novému životu, každého jedného postretá z času na čas skutočnosť bolesti a smútku, ale aj radosti a šťastia. Duch Boží však každého napĺňa nádejou, ktorá nezapadá. V tomto Duchu prosme: A slovo na záver povzbudenia…

Za budúcich… a za iné

Od b

Takmer každodenne sa modlíme za nové povolania. Každoročne sa za posledné roky počet povolaní do kňazského stavu zmenšuje. Ježiš sa modlil za všetkých, a zvlásť za jeho nasledovníkov ako rozsievačov Slova. Vlastne môžeme spolu s Ježišom prosiť za budúcich svätencov – za tých, ktorí objavili Pánovo povolanie v sebe a aby svoj vzťah s Pánom…

Zostáva sa nami

Od b

Matúš na konci svojho evanjelia zdôrazňuje, že Ježiš zostáva „s nami“. V deň, keď vyznávame aj jeho nanebovstúpenie, s pevnou dôverou, prosíme v jeho mene o niekoľko prosieb, medzi ktorými sú aj tie zo zosnulých a ich smútiace rodiny. Mt 28,19-20 (SEB): „19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich…

Jednoducho prosby

Od b

Viacerí prosia o modlitby za rôzne úmysly. Iní opäť ďakujú, medzi nimi aj maminka novonarodeného Mareka. Podelila sa aj s jeho fotkou :). Takže predkladáme jednoducho prosby, opäť pod Máriinu ochranu, tu: Ježiš povedal, že nám pripraví príbytok u Otca. Úžasné. Rovnako úžasné je, že povedal, že on a Otec si urobia príbytok zasa u…