Kategória: Aktuálne

Pod ochranou anjelov

Od b

Poisťovne zápasia svojimi výhodami o svojich klientov, aby ich mohli chrániť. Nebeskí 💫 archanjeli 💫 naproti tomu sú stále v plnohodnotných službách u Najvyššieho a sú pripravení istiť a pomáhať komukoľvek. Chce to iba obrátiť sa na nich :). Nech chránia i vedú všetkých, čo pôjdu voliť. Dúfame, že aj ich prostredníctvom Dobrotivý Pán pomôže…

Mocný ochranca aj časopisu

Od b

Dnes, 25. septembra, má Cleopas meniny. V rímskom martyrológiu je sviatok sv. Kleofáša. Zaujímavá je jedna veľmi dobrá správu, o ktorú by sme sa radi s Vami podelili. Prišla doslova iba pred pár hodinami a poznačila dnešný sviatok. Možno sa Vám bude zdať nezvyčajná, ale správa úzko súvisí s Cleopasom (viac o činnosti Cleopasa tu).…

Identita dobročinnosti

Od b

Identitu nezištnej dobročinnosti možno pripísať Božiemu kráľovstvu a tým, ktorí chcú žiť ako jeho učeníci. Slobodní v dobročinnosti sú rozsievačmi nádeje, aj tam, kde to nie je bežné. Modlitba za potreby iných môže byť znakom takejto dobročinnosti. Prosíme za tieto úmysly: Pavol v Liste Rimanom napáda k veľkodušnému zdieľaniu sa s darmi. Či už ide…

Možno zastaviť katastrofu?

Od b

Znie zvláštne otázka v nadpise, však? Ale možno si ju klásť, keď človek uvažuje nad spoločenským dianím, politickými búrkami a prírodnými kalamitami, a pod. Zaiste, že ako veriaci máme odvážnu a istú pozitívnu odpoveď. Nech by sme mali pred sebou iba zrúcaniny, naše pohľady sú upreté na nebo. Nech by prišla akákoľvek katastrofa, vieme, že…

Počas sviatkov Márie

Od b

Tri mariánske sviatky sa vpletajú do krásnych jesenných septembrových dní (aj na vrchu Prašivá [1675 mnm] sú dni pekné). Naproti tomu v mnohých častiach sveta ľudí trápia tak prírodné katastrofy, spoločenské prevraty, či vojenské národné tragédie. I na Slovensku sú rôzne rozsiahlejšie problémy, my chceme však prosiť za tie konkrétne, o ktoré nás iní prosia.…

Anjelskí poslovia

Od b

V bazilike Navštívenia Panny Márie na Svatom Kopčeku je nad oltárnym obrazom reliéf nebeského Otca (pozri obrázok). Sprievodca baziliky mal ohromnú radosť pri vysvetľovaní, že nebeský Otec posiela anjelov na všetky strany, aby ohlasovali jeho dobrotu, lásku, milosrdenstvo, ktoré sú symbolizované na reliéfe práve bohatým pozlátením. A okrem toho, veru, tých anjelov v bazilike je…

Letné dni

Od b

Ešte stále letné dovolenkové dni mnohých tešia, či na horách, či pri mori, či doma, či s priateľmi, či pri cestovaní, či na rôznych festivaloch a pod. A aj v radosti možno pamätať na iných, ktorým dni prinášajú rôzne výzvy. Viacerým padne určite dobre modlitbová podpora. Tento týždeň máme tieto prosby: Zo Žalmu 112 „2…

Po nanebovzatí so Ž 123?

Od b

Aj keď sme už po Nanebovzatí Panny Márie, teda už v druhej polovici augusta, predsa sa možno tešiť krásnemu počasiu. Kiež Pán bdie nad každým čo si potrebuje oddýchnuť a načerpať síl a inšpirácie. Stretol som známeho, ktorý bol na svetových dňoch mládeže a vrátil sa, ako povedal, „síce unavený na tele, obnovený na duši…

…aj špeciálne poďakovanie

Od b

V každodenných mediálnych správach sú vždy témy týkajúce sa financií, či ziskov, strát a pod. Cleopas, ako občianske združenie, stojí na princípe dobrovoľnej pomoci a nie na princípe zisku. Tieto slová chcú iba navodiť tému vďaky. Cleopas chce špeciálne poďakovať tým, ktorí rôzne pomáhajú, aby mohol vykonávať svoju činnosť. O dnešnom poďakovaní sa dočítate nižšie.…

V strede leta

Od b

Stred leta sa väčšinou spája s oddychom, dovolenkami. To neplatí pre problémy, choroby, úrazy, smrť či nový zrod života a podobné. Ako sa hovorí – „život beží ďalej“. A tak aj naše dnešné prosby sú rôzne. Môžeme ich zahrnúť pod Ježišov výrok z Mt 18,20 (zrovna na strane 31. týždňa v Evanjelidiári 2023): „Lebo kde…