Kategória: Aktuálne

Vďačnosť lieči

Od b

Každý z nás má určite dôvod na vďačnosť. Iba sa treba lepšie rozhliadnuť okolo seba a do seba. Okrem toho máme dôvody aj na spoločné prosby, aspoň desať 🙂 , nižšie. Predkladáme napr. prosby za uzdravenie osôb i rôznych vzťahov; rodičia a starí rodičia zasa vyjadrujú veľkú starosť o svoje deti a vnúčatá. Alebo z…

Zrušená

Od b

Druhý týždeň v novom 2022 Vám prinášame neradostnú správu – akcia Víkend s Bibliou, plánovaná na 21. – 23. 1. 2022 bola zrušená. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli spoločne – Cleopas aj s prevádzkou Domu Xaver. Mrzí nás to a dúfame, že ak sa akcia uskutoční v novom termíne, bude to až po júli 2022.…

Najsvätejšie meno Ježiš

Od b

Na meno Ježiš sa zohne každé koleno a iba v jeho meno je istá záchrana. O význame v Starom i v Novom zákone a o ikonovej skratke XP IC či IHS o sa môžete dočítať priloženom dokumente s názvom Meno Ježiš. Ide o jednu z tém z knihy Biblické fragmenty. Nech sa Vám dobre číta na meniny Ježiša, nášho Pána

Poďakovanie

Od b

Na záver roka 2021 – v mene členov a priateľov Cloepasa Vám ďakujeme za Vaše spoločenstvo v modlitbe a za vzájomnú podporu. Odvážim sa ešte pripojiť prosby: za uzdravenie Eriky, za uzdravenie vzťahov medzi manželmi a za všetkých priateľov Cleopasa. Požehnaný Nový rok 2022 nech je pod ochranou preblahoslavenej Bohorodičky.

Priatelia Cleopasa v Betleheme a Esterkin pozdrav

Od b

V dnešnú svätú noc, 25. 12. 2021, boli všetci priatelia Cleopasa v Betleheme. Ako? Nuž boli zapísaní na zvitku, ktorý v túto noc jeruzalemskí benediktíni spolu so študentami pešo niesli z Jeruzalema do Betlehema. Púť s položením zvitku na tradičné miesto Ježišovho narodenia v Bazilike narodenia v Betleheme je spojená s modlitbou za všetkých tých,…

Prosby a príklad nemenovanej osoby

Od b

Milí priatelia, Aj v čase 4. adventného týždňa nosíme v našich srdciach rôzne prosby. Okrem toho, že priatelia Cleopasa sa modlia navzájom, za čo viacerí z Vás ďakujú (!), uvádzam tri-štyri malé prosby 🙂 : za pokoj v rodine, za uzdravenie Zuzany, za zomrelých kňazov Romana a p. Frédérica, a za nemenovaného dobrodinca. Príklad. Istá…

Biblické fragmenty, Edi a Cleopas

Od b

Milí priatelia Cleopasa, viacerým z Vás ďakujeme za Vašu silnú podporu slovom, skutkom, priazňou, peniazmi a nadovšetko modlitbami a Vašou celkovou snahou žiť ako kresťania. Veď vtedy pomáhame vzrastu Božieho kráľovstva medzi nami. Tu sú tri malé publikácie z dielne Cleopasa: Biblické fragmenty (obálka, z obsahu), brožúra od autorov J. Jančovič a B. Štrba, Evanjelidiár…

Víkend s Bibliou – zrušený

Od b

Vážení priatelia Cleopasa, plánovaný Víkend s Bibliou bol zrušený. Viac v správe z 10.1.2022 tu. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Ctení priatelia Cleoapasa a priatelia Biblie, pozývame Vás na víkend s Bibliou, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 23. januára 2022 v Dome Xaver v Badíne. Viac informácií si nájdete v informačnom liste a…

Po radostnej nedeli

Od b

Vaše radosť je známa, aspoň z Vašich správ to možno vyčítať. Akoby sa vo Vás odrážala Pavlova výzva k radosti (Fil 4,4). Preto s dôverou vo vzájomnú podporu predkladáme nové prosby. Sú opäť aj za ľudí, čo sú vážne chorí ale aj za iné rovnako naliehavé úmysly: za pani Magdalénu a vytrvalosť v dobrom, za…

Pod Tvoju ochranu

Od b

Kto by nepoznal modlitbu Pod Tvoju ochranu, tak treba vedieť, že pochádza ca z 3.-4. storočia zo starobylej egyptskej Cirkvi. Už teda aspoň 1600 rokov sa utiekame pod ochranu Bohorodičky. V druhý adventný týždeň predkladáme opäť rôzne prosby za: chorú mamku Boženku a jej dcéru Zdenku, Katarínu v jej 32. týždni tehotenstva a aktuálne v…