Kategória: Aktuálne

Štefan a nové prosby „spolu“

Od b

Alžbeta ďakuje všetkým priateľom Cleopasa za ich modlitbu za dobrý priebeh operácie manžela Štefana. Predkladám aj úpenlivú prosbu o podporu v modlitbe za uzdravenie Lukáša, za uzdravenie Soninho manžela, Martušky, Drahoša a Daniely. Po daroch Božieho Ducha túži aj Magdaléna pri podnikaní a pre správne rozhodnutie. Viacerí túžia aj po dobrých svätých kňazoch – prosia…

Operačné zákroky a obava z budúcnosti

Od b

Operačný ťažký zákrok podstúpila v tieto dni Evka. Štefana ešte iba čaká. Eriku stiesňuje obava z neľahkej budúcnosti. Aj v mene nich prosíme o vzájomnú spoločnú modlitbu na ich úmysly.

Za zdravie Lukáša, Pavla a Mariána

Od b

V tieto dni sa spoločne modlíme za Lukáša, ktorý je na dlhodobej liečbe; tiež za Petra, ktorý má zápal mozgových blán, za Pavla a tiež za Mariána, ktorého čaká operácia kolien. Naďalej podporujeme modlitbou Anku s jej dcérkou Esterkou vo veľmi ťažkom dlhotrvajúcom stave. Viacerých z Vás trápia aj rodinné vzťahy, buď medzigeneračného, alebo i…

Sprevádzanie pri DC

Od b

Prosbu o modlitbu prosím pre tých, ktorých sprevádzam pri ďalších duchovných cvičeniach. Cleopas stojí a jestvuje iba preto, aby sa šírilo Božie slovo medzi ľudom. Prosím Vás teda o podporu aj v modlitbe na tento úmysel. Vďačný Blazej

Projekt o historicko-biblickom vzdelávaní

Od b

Členovia občianskeho združenia Cleopas sa v máji 2021 rozhodli pomôcť voľnodostupnému biblickému vzdelávaniu. Formou populárno-odbornej publikácie ponúkne circa dvadsať rôznych biblických tém. Adresáti môžu byť tak absolventi teologických štúdií ako aj ktokoľvek iný, kto má záujem o priblíženie niektorých kľúčových biblických postáv s určitou pre nich špecifickou črtou.