I za jednotu

V dňoch keď vojenské konflikty svedčia o veľkej nenávisti a rozdelených spoločnostiach i národoch, kresťania sa modlia za svoju jednotu. Aj my sme poznačení rozkolmi a vlastnými záujmami. Medzi dnešnými prosbami však prevládajú tie, za zosnulých i smútiacich.

  • za Gianluigiho, ktorý po ťažkej operácii bol v kritickom stave a Pán si ho napokon povolal k sebe;
  • za Ivetku, aby v zložitej nepokojnej situácii na pracovisku sa nechala viesť Duchom Svätým Darcom pokoja;
  • za jednotu medzi kresťanmi a za to, aby nám to nebolo ľahostajné;
  • za pokoj medzi národmi.

Ježiš priniesol božskú radosť, ktorá prekonáva každú beznádej a smútok, kotré nás občas sužujú: „Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.“ (Jn 16,20)