Stále s nádejou

Aj napriek mnohým negatívnym správam nenechajme si zatemniť najdôležitejšiu správu. Je ňou dobrá zvesť, že Ježiš je „Boh s nami“ – Emanuel. On vie o všetkom a nesie naše ťažkosti spolu s nami. On nás motivuje k dobrému, aj keď často nenávisť sa maskuje za „odplatou“. Ježiš tvorí Božie kráľovstvo s každým, kto chcem veriť jeho ponuke. Nech nám jeho evanjelium osvecuje cestu aj v temných či „mrazivých“ chvíľach. Opäť pár prosieb za iných:

  • za zosnulého partnera a za smútiacich príbuzných;
  • za zosnulého Michala (+35), ktorý zomrel v kóme, aby ho Pán prebral s jeho odpúšťajúcou nesmiernou láskou;
  • za Vojtecha, ktorý leží vo vážnom zdravotnom stave v nemocnici, prosím Anna;
  • za pani Jolanku, ktorá je v nemocnici vo vážnom stave so zápalom mozgových blán a za jej dobrý priebeh liečby;
  • za rýchlu a úspešnú rekonvalescenciu Jakuba po operácii;
  • za seminaristov a ich zodpovednú prípravu na kňazstvo;
  • za zdravie a ochranu maminky Jarmily a dcérky Anežky, ktorú priniesla na svet, prosí ocko a tiež ďakuje všetkým za modlitby;
  • za ochranu a Božiu blahosklonnosť pre Elizabeth;
  • za vyučujúcich a študentov Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, ktorá slávi 100 rokov od jej založenia;
  • za pokoj medzi národmi.

Či nie sú povzbudzujúce nasledovné slová z Listu Hebrejom o tom ako nás Slovo Boha môže prenikať a pretvárať (4,12-15)? 12 Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. 13 A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. 14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. 15 Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.“