V jeho svetle

Pradávny a pekný obraz svetla je stále výstižný. Metafore rozumieme, lebo svetlo všetci potrebujeme. Kým ako ľudia sme schopní vedome spôsobovať temnotu, ako učeníci Božieho kráľovstva vieme, že máme všade prinášať svetlo, aj do tých najtemnejších dní a miest. Iba málo stačí, aby sme pomáhali zažínať Pánovo svetlo v životoch iných ľudí. Aj modlitbou, ktorá môže byť aj aj kadidlo, aby sme prosili u Pána za naše sestry a bratov. Máme viac úmyslov, a tiež aj podelenie sa o radosť.

  • za AlžbetuŠtefana, ktorých čakajú vážne vyšetrenia
  • za manželku a maminku Jarmiludieťatko, ktoré čoskoro prinesie na svet, a za celú ich rodinu;
  • za práce a všetkých zainteresovaných do tvorby časopisu Studia Biblica Slovaca, ktorého nové číslo z decembra 2023 je dostupné online;
  • za uzdravenie mladej mamičky Márie, ktorú čaká štvrtá chemoterapia;
  • za uzdravenie Juraja, ktorý už dlhšiu dobu má nepríjemné ťažkosti a už sústavne bojuje s horúčkami;
  • za ukončenie vojen medzi národmi;
  • za Janku a jej manžela, ktorý si od nového roka hľadá prácu a tiež za pokojné zvládanie náročnej rodinnej situácie;
  • za zosnulú maminku Magdalénu, ktorá vidí Pána už z tváre do tváre, a za smútiacu rodinu a
  • iná Magdaléna ďakuje dobrotivému Pánovi za všetky dobrodenia, ktorých sa dostalo rodine v uplynulom roku.

Iba pár slov zo známej state proroka Izaiáša, v ktorej PÁN je svetlom – pre všetkých: „… ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel.“ (Iz 60,2b-3)