Na začiatku roka 2024

Mária (neznámy autor, 7. stor.)

Požehnaný nový rok 2024. K novoročnému pozdravu pripájame informáciu, že 1. januára 2024 bude v kláštore karmelitánok slávená eucharistia za členov a priateľov Cleopasa.

Mojžišovi Pán povedal, aby Áron a jeho synovia týmto známymi slovami zvolávali požehnanie na ľud:

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje!

Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“ (Nm 6,24-26)

Takto mali vzývať Pánovo meno nad ľudom a on ich požehnával. A prostredníctvom Ježiša sa všetko požehnanie rozmnožilo a zavŕšilo – nuž aj na každého jedného z nás.