Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Pod ochranou matky

Od b

Kiež by materinské ruky boli vždy tie, pod ktorých ochranou sa môže život rozvíjať. Potrebujeme láskyplné matky a pri nich stojacich opravdivých milujúcich manželov, ktorí ich budú chrániť. Slová Žalmu 63 nám odkrývajú ako ľudia už v dávnoveku dôverovali Pánovi: „5 Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.…

Služba

Od b

Vďaka stále rýchlemu rozvoju môžeme využívať aj médiá na množstvo dobrých skutkov – v službe iným a tiež Pánovi. Aj vďaka týmto naším spoločným prosbám a načúvaniu Božiemu slovu v Svätom Písme – môžeme byť v službách. Totiž, Slovo Božie by nás malo viesť k službe… aby sme konali dobré skutky. Aj modlitbou môžeme poslúžiť,…

Dotyk tolerancie

Od b

Tolerancia sa môže prejaviť rôzne. Závisí od toho, čo tolerujeme a možno tiež od toho, komu to tolerujeme. Ale tolerancia závisí aj od nás. Obyčajne, ak máme niekoho radi, máme väčšiu toleranciu voči nemu. V opačnom prípade, ak nemám pozitívny vzťah k druhému, aj naša tolerancia má nízku hodnotu. Každý človek je citlivý na toleranciu.…

Z prenasledovateľa prenasledovaný

Od b

Skutky apoštolov v 9. kapitole opisujú Pavlovo obrátenie a jeho následné ohlasovanie Ježišovho mena. Grécki hovoriaci židia ho za to prenasledovali, všade tam, kde im začal hlásať Ježiša. V týchto časoch je na svete pre vieru prenasledovaných 365 miliónov kresťanov. Hovoril som so sestrami Matky Terezy v Jeruzaleme o ich troch sestrách, ktoré sú v…

Obavy či objav

Od b

Média v ostatných dňoch prinášajú žiaľ aj správy o mnohonárodných utrpeniach z vojen a z ozbrojených konfliktov. Ovplyvňuje to aj ľudí, ktorí nemusia byť ani priamo v strede konfliktu. Napr. moji dvaja spolubratia vyučujúci odcestovali z Jeruzalema z obáv pred možným zhoršením situácie (o jednom aj písali tu). Špirála násilia však môže byť pre ľudí…

Skloniť sa k trpiacim

Od b

Pápež František na tému utrpenia v Biblii pripomenul vo štvrtok 11. 4. 2024, že Ježiš nevysvetľuje utrpenie, ale skláňa sa k trpiacemu. Aj modlitbou môžeme napodobniť tento Ježišov kľúčový postoj k trpiacim. Tento týždeň prosíme: Udalosti veľkých poveľkonočných zázrakov v Jeruzaleme boli sprevádzané vierou spoločenstva. Lukáš svojím opisom urobil reklamu viere v Ježiša Krista: „12…

V oktáve

Od b

Veľkonočná oktáva nám pripomína, že Ježiš Kristus premohol najväčšieho nepriateľa – smrť. Iba v tejto viere sa môžeme naozaj tešiť a do nádeje, ktorá pochádza z jeho zmŕtvychvstania môžeme vkladať naše prosby. Aj tieto: Vo farnosti Považská Bystrica bude 6. apríla 2024 deň biblickej formácie. Prednášatelia sú Martina Korytiaková a Peter Olás. Viac na plagátiku.…

Surrexit

Od b

Slovo surrexit je zázračné. 😇 Nie však samo o sebe, ale iba ak prýšti z našej viery v Ježišovo zmŕtvychvstanie, s ktorým nás potom ono aj nerozlučne spája. „Vstal z mŕtvych“. Naozaj. V tejto našej veľkonočnej viere predkladáme pár vyslovených prosieb. A určite nespočetné nevyslovené sú odovzdané priamo zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi, aby zasiahol podľa jeho…

Prvé jarné prosby

Od b

21. marca začína jar. Zaujímavé, že s pučiacimi listami na figovníkoch už rastú hneď aj malé figy (viď fotku). Pre nás však je toto obdobie ešte viac poznačené vrcholiacim pôstom a prichádzajúcimi sviatkami Veľkej noci. Iba to tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania je pre nás zdrojom nehynúcej nádeje, že po každom ťažkom čase, život príšti…

Prosby stále aktuálne

Od b

To, čo my na Slovensku voláme „pôstne obdobie”, sa v latinčine nazýva “quadragesima”, t. j. štyridsať dní, a preto ho po taliansky nazývajú “quaresima” – “štyridsiatka”. Tým sa zdôrazní čas, v ktorom sa treba postiť, modliť a deliť sa s inými (napr. o almužnu). U nás, asi pod vplyvom nemeckej tradície (Fastenzeit, “pôstny čas”), zdôrazňujeme odriekanie. Avšak podľa…