Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Prvé jarné prosby

Od b

So začiatkom jari, život sa jarí. Kým jedni prichádzajú, prosíme aj za tých, ktorí sú na „konci“ života, na konci tohto pozemského života. Nadhľad nad našimi dňami a ich ťažkosťami, tak trochu z pohľadu večnosti, nás môže iba posilniť vo vytrvalosti v dobrom. Jedným dobrom sú modlitby za iných. Nuž ako zvykneme tu sú: Tri…

Niesť

Od b

Modliť sa za iných je niesť bremeno druhej osoby. Modliť sa je byť Šimonom z Cyrény, či Matkou, čo drží nevládne dieťa. Modlitba pomáha iným a nás učí láske k núdznym. Nech Dobrotivý Pán Vás posilní. Ľaľa, tu sú mnohé prosby, i poďakovania: Pár slov z Kniha Sirachovca posilnia v správnej solidarite: „10 Radšej utrať…

Prosby

Od b

Dnešné prosby hovoria o každodenných životných situáciách. To však neznamená, že v tých situáciách je to vždy ľahké. Prosby sa týkajú aj žiakov. Vďaka opäť mnohým z Vás za uistenie v modlitbách. Evanjelista Lukáš píše o tom, ako ľud lipol na Ježišovi. Cez deň bol v Chráme a potom sa zdržiaval na Olivovej hore. „37…

Na začiatku marca

Od b

Začiatkom marca prišlo viac prosieb a tiež aj poďakovaní. Netreba teda veľa písať, iba prosíme, ak môžete, spomnite sa na tých, čo prosia o pomoc. Tu sú prosby: Slová Žalmu 37 dýchajú kresťanským duchom: „4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. 5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,…

Pôst od seba

Od b

Je to zvláštne vyjadrenie – „pôst od seba“. Chce sa ním iba zvýrazniť, že pôst(ne obdobie) je spôsob ako obnoviť správne vzťahy, zamerať svoju pozornosť viac na blížnych. Myslí sa na obnovu vzťahov, ktoré sú živené skutočnou láskou k iným. Kiež by sa nám v tom darilo. Okrem našich pár prosieb, pamätajme aj na predchádzajúce.…

Prosby a prosba

Od b

Vo „fašiangovej“ februárovej správe ide o dva typy prosieb. Tie prvé a hlavné sú modlitbové a tá posledná sa týka prosby o podporu Cleoapasa. Začneme pravdaže tými modlitbovými, v ktorých opäť sa obraciame k Pánovi spoločne o pomoc. Prišli aj poďakovania a iní zasa uisťujú o modlitbách: No a tá posledná prosba je tu: Cleopas…

Maminky a ďakovania

Od b

Tretí týždeň februára už prišlo viacero prosieb o modlitbovú podporu. Ako vidíte, neraz sú to maminky, ktoré tiež potrebujú pomoc. Deti im ju radi venujú, lebo ich maminky im dali oveľa viac, ako deti im môžu vrátiť. Deti to vlastne „splácajú“ láskou a starostlivosťou zasa už svojim vlastným deťom či iným ľuďom; a tak sa…

Neochabovať

Od b

Tento druhý februárový týždeň opäť zasiahla nová prírodná katastrofa desaťtisíce ľudí v Turecku a v Sýrii. Nielen almužnou, ale aj modlitbou, či dokonca pôstom, možno vyjadriť spolupatričnosť. Tú opravdivo vidí a pozná iba nebeský Otec, ktorý všetko vidí aj v skrytosti. Pomoci sa hranice nikdy nekladú. Nuž prosíme aj za tieto prosby, medzi ktorými aj…

Nauč nás

Od b

Žalm 90 je Mojžišova modlitba. V nej modliaci sa ospevuje veľkosť stvoriteľa, neuchopiteľnosť jeho postoja k nám a napokon vyjadruje viacero prosieb. Zaujímavá je tá, vo v. 13, kde prosí o konverziu Bohu: „Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?“ Prosme, s poníženosťou, o Pánovo „obrátenie“ sa k našim predloženým potrebám: Žalmista v Ž…

Nečakanosť choroby

Od b

Málokto čaká na chorobu, alebo aspoň málokto na ňu čaká s radosťou. Choroba bolí a často môže oslabiť človeka. Nemožno jej rozkázať, možno ale sa odhodlať smerovať naše srdce k Pánovi, lekárovi (porov. Ex 15,25). Prosia viacerí dnes práve za iných, ktorých sužujú choroby, fyzické aj psychické, alebo veľmi bolestivé úrazy. Či zdraví, či chorí,…