Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Prosby a prosba

Od b

Na začiatku februára sa už hovorí o jari, čas sa mení. Naše prosby o modlitby stále pokračujú, ale úmysly sa menia. Opäť niekoľko rôznych prosieb. V dnešnom balíku pridáme ešte jednu zo strany Cleopasa. Ako vždy, i teraz sa prosiaci spoliehajú na duchovnú podporu, každého, kto si aspoň prečíta to, za čo prosia. Prosba zo…

Po týždni modlitieb

Od b

Skončil týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlitby sa však nekončia. Pre veriaceho je predsa modlitba „dýchanie“. Ňou je živý, živí seba, aby mohol žiť zmysluplne – pre dobro iných. Práve modlitba pomáha nachádzať orientáciu aj v situáciách, keď nevedno ako to pôjde ďalej. Chceme modlitbou pomáhať aj iným: Sirachovec zapísal slová, dnes už pre nás…

Stále s nádejou

Od b

Aj napriek mnohým negatívnym správam nenechajme si zatemniť najdôležitejšiu správu. Je ňou dobrá zvesť, že Ježiš je „Boh s nami“ – Emanuel. On vie o všetkom a nesie naše ťažkosti spolu s nami. On nás motivuje k dobrému, aj keď často nenávisť sa maskuje za „odplatou“. Ježiš tvorí Božie kráľovstvo s každým, kto chcem veriť…

V jeho svetle

Od b

Pradávny a pekný obraz svetla je stále výstižný. Metafore rozumieme, lebo svetlo všetci potrebujeme. Kým ako ľudia sme schopní vedome spôsobovať temnotu, ako učeníci Božieho kráľovstva vieme, že máme všade prinášať svetlo, aj do tých najtemnejších dní a miest. Iba málo stačí, aby sme pomáhali zažínať Pánovo svetlo v životoch iných ľudí. Aj modlitbou, ktorá…

Na začiatku roka 2024

Od b

Požehnaný nový rok 2024. K novoročnému pozdravu pripájame informáciu, že 1. januára 2024 bude v kláštore karmelitánok slávená eucharistia za členov a priateľov Cleopasa. Mojžišovi Pán povedal, aby Áron a jeho synovia týmto známymi slovami zvolávali požehnanie na ľud: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti…

Vďaka

Od b

Vo vianočnom čase nás objíma vianočná atmosféra 🌟✨💫 a dobrotivosť ľudí dookola. Pravdaže, najviac Božia láska, žmurkajúca cez oči 👀 Dieťaťa :). Sú však milióny ľudí, ktorým je každodenným spoločníkom bolesť, smútok, zloba, či katastrofy. Človek v živote postretá všeličo a niekedy sú obdobia ťažké ako ten Bátovský balvan (vľavo); ale aj na ňom rastú…

Vianoce a vojny

Od b

Dve slová – Vianoce a vojna – netvoria harmóniu. Žiaľ, mnohí kresťania budú sláviť sviatky pokoja a radosti v nepokoji a smútku, či dokonca na fronte. Kiežby sa mohlo hovoriť o Vianociach bez vojny. No trpia aj iní, aj iné národy, ktoré nie sú kresťanské. Kiežby nás posolstvo Princa pokoja preniklo tak, žeby sme ho…

Prosby pred nedeľou Gaudete

Od b

Ako vieme životné osudy tisícok, či desaťtisícok ľudí nezávisia od liturgických období, nech by išlo o prejavy akejkoľvek viery. V čase adventom, peknom však máme opäť rôzne prosby. Opäť tieto prosby sú zdieľané s dôverou v modlitbu každého, kto to číta. Aj našou modlitbou môžeme zažínať to skutočné betlehemské „svetlo“ a prinášať trošku svetla našim…

Spolu s Markom

Od b

Aktuálne prebieha stretnutie Adventný víkend s Bibliou (8. – 10. 12. 2023). V Dome Xaver sa spolu s Cleopasom zišlo šesťdesiat ľudí a načúvame témam súvisiacim s Markovým evanjeliom. Uviedli nás do neho dve dámy – biblická Judita a Mária, Ježišova matka. S vďakou za modlitbu za toto stretnutie preposielam prosby, ktoré sa nazbierali cez…

Posledné pred adventom

Od b

V poslednom novembrovom týždni aspoň pár prosieb. Pred tým však ešte vedzte, že je ešte stále možnosť prihlásiť sa na Adventný víkend s Bibliou. Príde naň aj p. Timothy z Nigérie, ktorý sa teší na stretnutie so všetkými priateľmi Cleopasa. Ešte jednu správu na záver, neprehliadnite. No najprv však tie úpenlivé prosby: Tou poslednou správou…