Spolu s Markom

Judita a Mária, detail (D. Gladišová, 2023)

Aktuálne prebieha stretnutie Adventný víkend s Bibliou (8. – 10. 12. 2023). V Dome Xaver sa spolu s Cleopasom zišlo šesťdesiat ľudí a načúvame témam súvisiacim s Markovým evanjeliom. Uviedli nás do neho dve dámy – biblická Judita a Mária, Ježišova matka. S vďakou za modlitbu za toto stretnutie preposielam prosby, ktoré sa nazbierali cez týždeň a s nimi prosbu o Vašu modlitbovú podporu:

  • za všetkých zainteresovaných do prípravy Adventného víkendu s Bibliou a za účastníkov víkendu;
  • blízki ďakujú za modlitby za Lauru, ktorá zvládla akútnu príhodu a pomaly sa zotavuje;
  • ďakuje aj doktorka za to, že s pomocou modlitieb Cleopasa sa našla dobrá sestrička;
  • za tých, čo nemôžu prísť na Adventný víkend s Bibliou a radi by prišli;
  • za tie kresťanské média, ktoré šíria evanjeliové hodnoty čím objektívnejšie a s odvahou;
  • za Nigerčana Timothea Mejidu, ktorý docestuje na Adventný víkend s Bibliou a za jeho pôsobenie;
  • za zdarný priebeh operácie Martiny a rýchlu rekonvalescenciu;
  • za Veroniku, aby v procese liečby ťažkej choroby napredovala s pokojom v srdci a s dôverou v Pána;
  • za pokoj vo svete.

Marek hneď v prvej kapitole predstavil Ježiša ako sa modlí: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (1,35)