Prosby pred nedeľou Gaudete

Ako vieme životné osudy tisícok, či desaťtisícok ľudí nezávisia od liturgických období, nech by išlo o prejavy akejkoľvek viery. V čase adventom, peknom však máme opäť rôzne prosby. Opäť tieto prosby sú zdieľané s dôverou v modlitbu každého, kto to číta. Aj našou modlitbou môžeme zažínať to skutočné betlehemské „svetlo“ a prinášať trošku svetla našim sestrám a bratom:

  • za všetkých účastníkov Adventného víkendu s Bibliou a za tých dobrých ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho priebeh;
  • o Božiu pomoc pani Andreu v jej ťažkej situácii;
  • za známeho priateľa a uzdravenie z vážneho zdravotného stavu;
  • o Pánovu starostlivosť pre pani Zuzku v jej náročnej situácii a za jej blízkych;
  • za tragicky zosnulú 49-ročnú Tatianu, aby ju Pán prijal s otvorenou náručou;
  • za rodiny dvoch dnes (16.12.2023) zastrelených palestínskych kresťaniek Nahidy a jej dcéry Samary z farnosti Svätej rodiny v Gáze;
  • za mnohé obete vojny a násilia a za pokoj medzi národmi a spoločenstvami.

Prorok Daniel sa modlí a vyznáva v mene ľudu hriechy a pokorne prosí Pána o odpustenie pre všetkých. Jeho modlitbu nemožno nahradiť opisom. Nuž aspoň posledný verš z nej: „Vyslyš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojím mestom a nad tvojím ľudom!“ (Dan 9,19).