Vianoce a vojny

Dve slová – Vianoce a vojna – netvoria harmóniu. Žiaľ, mnohí kresťania budú sláviť sviatky pokoja a radosti v nepokoji a smútku, či dokonca na fronte. Kiežby sa mohlo hovoriť o Vianociach bez vojny. No trpia aj iní, aj iné národy, ktoré nie sú kresťanské. Kiežby nás posolstvo Princa pokoja preniklo tak, žeby sme ho vnášali všade na okolo nás prirodzene. Modlitba nie je posledná vec pri šírení pokoja a máme ju vždy „po ruke“, ak nám leží „na srdci“ osud (iného) človeka:

  • za všetkých účastníkov Adventného víkendu s Bibliou;
  • za 16-ročnú Dianu, ktorá si siahla na život a je v kritickom stave;
  • za zosnulého Jozefa (+ 22.12.2023) a o posilu a potechu pre jeho manželku Moniku;
  • za mamku Editu, aby Pán vstúpil do jej vnútra;
  • za pokoj medzi národmi, za nádej pre trpiacich a obete násilia;
  • za pokojné prežitie sviatkov Narodenia nášho Pána Ježiša.

Pavlove slová Solúnčanom nikdy nestratia na sile: 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.“ (2 Sol 2,16-17)