Posledné pred adventom

V poslednom novembrovom týždni aspoň pár prosieb. Pred tým však ešte vedzte, že je ešte stále možnosť prihlásiť sa na Adventný víkend s Bibliou. Príde naň aj p. Timothy z Nigérie, ktorý sa teší na stretnutie so všetkými priateľmi Cleopasa. Ešte jednu správu na záver, neprehliadnite. No najprv však tie úpenlivé prosby:

 • za Andrejku po pôrode, jej manžela i novonarodené dieťatko, a za celú jej rodinu;
 • za dve rodinné spoločenstvá vo farnosti;
 • za kňaza;
 • za rodičov;
 • za tragicky zosnulú 63-ročnú Lidku, aby ju PÁN prijal do svojich siení;
 • za zdravie a Božiu pomoc pre Eriku, ktorá je po ťažkej vlakovej nehode hospitalizovaná;
 • za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Naďu;
 • za 11-ročnú Andrejku, ktorá zomrela a najmä za jej smútiacich rodičov;
 • za zdravie a Božie požehnanie pre slúžiacich chorým v mobilných hospicoch, prosí Magdaléna;;
 • o milosť takej túžby pre Lukáša, ktorú len Pán môže naplniť, prosí mama;
 • za Nigerčana Timothea Mejidu, ktorý docestuje na Adventný víkend s Bibliou a za jeho pôsobenie;
 • za pokoj medzi národmi.

Tou poslednou správou je informácia, že Evanjelidiár 2024 so sv. Markom (viac o ňom TU) už je na svete a ak máte záujem v budúcom roku „merať“ a tráviť svoj čas aj s Evanjeliom sv. Marka, neváhajte nám napísať – počet kusov a adresu, na ktorú Vám ich pošleme.

Niečo na potechu pre smútiacich a pre posilnenie nádeje, z Knihy múdrosti: „1 Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. 2 Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, 3 za skazu ich poberanie od nás. – Oni sú však na pokoji. 4 Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti.“ (Múdr 3,1-4)

Ďakujeme za Vaše prosby a neváhajte nám napísať, aby sme si aj prostredníctvom spoločnej modlitby niesli navzájom bremená. Každý má ťažké to svoje…