Dobré skutky

Jeseň prenecháva miesto zime. Aspoň niekde na vrchoch (pozri fotky na Krížnu). Koniec liturgického roka nám dáva príležitosť pouvažovať nad zmyslom nášho kresťanského života. Aspoň v niektorých prípadoch sa môžeme pokúsiť urobiť krok vpred. A iným pomôže aj naša modlitba. Pár prosieb mám tu:

  • za Júliu, aby jej služba chorým podporovala život a nádej;
  • za pokoj a zdravie pre manželov Jána a Žanetu;
  • za zdravie milovanej a dobrej manželky v jej požehnanom stave;
  • za Anežku;
  • za pokoj pre Julku a Evku a porozumenie medzi súrodencami;
  • za zdravie tela a duše pre Zuzanu počas zdĺhavej terapie;
  • za všetkých zainteresovaných do prípravy Adventného víkendu s Bibliou a za účastníkov víkendu;
  • za tých, čo nemôžu prísť na Adventný víkend s Bibliou a radi by prišli;
  • za zosnulú Katarínu;
  • za pokoj vo svete a tých, ktorí šíria pokoj.

Ježiš v podobenstvo o dobrých skutkoch vyhodnotí dobročinnosť slovami kráľa: „Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«“ (Mt 25,40)