Novembrové prosby

Sv. Alžbeta medzi chudobnými (J. Murgaš)

17. november je v našom štáte spätý s tzv. nežnou revolúciou. V liturgickom kalendári s veľkou svätou Alžbetou, manželkou, matkou i zasvätenou, ktorá pomáhala slabším. Úžasne to ilustroval kňaz a vynálezca, maliar Jozef Murgaš (pozri oltárny obraz zo Sv. Alžbetky v BB). Nebojovala proti silným a vladárom, a mala aj kráľovskú hodnosť (purpurový plášť). Nečudo, že právom v Cirkvi bola povýšená ako svätá a že máme mnohé známe veľké kostoly zasvätené práve jej. Dobrom sa premáha zlo. To robia ľudia Božieho kráľovstva. Aj modlitba môže byť nástrojom ako pretvárať svet v lepší. Najmä ak sa modlíme za iných:

  • za zosnulú Ivetku a jej mamku a smútiacu rodinu;
  • za Matúška, ktorému sa skomplikoval zdravotný stav po druhej transplantácii obličky;
  • za zdravie mamky Jozefky a za jej blízkych;
  • za Veroniku, maminku piatich malých detí, ktorej diagnostikovali zhubný nádor kostnej drene a za dobrý priebeh liečby.
  • za lekárku Oľgu, ktorá teraz leží v ťažkom zdravotnom stave;
  • za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Kubových;
  • za sestru Katarínu, ktorá si so snúbencom vyslúži v sobotu (18.11.) sviatosť manželstva;
  • za dar života ďakuje 40-ročný manžel a otec;
  • za (budúcu) zdravotnú sestričku, prosím lekárka;
  • za mier medzi národmi.

V závere Ježišovho podobenstva kráľ vyhodnotil „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)