?

Nevedel som ako nazvať túto správu. Nechal som iba otáznik. Ťažko mi bolo pomenovať utrpenie, beznádej mnohých či množstvo nespravodlivosti, ktorá skryte i otvorene tancuje medzi ľuďmi. Pozoruhodné je, čo hovorili konciloví otcovia už pred 60 rokmi v encyklike Gaudium ed spes (Radosť a nádej) o Cirkvi v dnešnom svete. Je to záväzný dokument pre katolíkov. Iba pár viet z neho, z časti o budovaní mieru „Budovanie pokoja si na prvom mieste vyžaduje odstraňovať príčiny sporov medzi ľuďmi, ktoré podnecujú vojnu, najmä nespravodlivosť. Nemálo ich vzniká z prílišných hospodárskych rozdielov a z nepružného používania potrebných prostriedkov. Iné zas vyvoláva duch panovačnosti a opovrhovania ľuďmi; a ak hľadáme hlbšie príčiny, ľudská závisť, nedôvera, pýcha a ostatné sebecké vášne. A keď človek nemôže zniesť taký neporiadok, máva to za následok, že hoci práve nezúri vojna, svet ustavične otravujú napätia medzi ľuďmi a násilnosti.“ (GS 83) Ale s úpenlivou prosbou predkladáme nasledovné modlitby. Prosím, neprehliadnite ani jednu:

 • za upevnenie zdravia pani Zuzany;
 • za upevnenie manželského vzťahu a za posilu manželskej a rodičovskej lásky, prosia konkrétni ľudia;
 • za sestru Ľubicu a múdrosť počúvať Ducha Svätého počas jej duchovných cvičení;
 • za uzdravenie milovaného dieťaťa;
 • za pápeža Františka, za jeho zdravie.
 • za všetky deti, ženy, mužov a starých ľudí, ktorí prišli o život v Gaze;
 • za všetky obete teroru a trpiacich blízkych;
 • za všetkých humanitárnych pracovníkov, čo vyčerpaní stále neúnavne pomáhajú v Gaze a za všetkých bez malo 100 humanitárnych pracovníkov, ktorí prišli o život v Gaze;
 • za Vladimíra a jeho úmysly;
 • za dary Ducha Božieho pre sestry pri voľbe novej provinciálnej predstavenej saleziánok;
 • za Lauru v jej zhoršenej zdravotnej situácii na JISke;
 • za pokoj a za ukončenie mnohých vojnových konfliktov.

Netreba nič dodávať k slovám, ktoré Pavol adresoval Timotejovi. Sú aktuálne a povzbudivé. „1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ (1Tim 2,1-4)