Sviatky všetkých …

Cintorín u trapistov

Sviatok všetkých svätých i všetkých zosnulých sú dva sugestívne a pokojné sviatky. Každý z nás rád nájde v nich svojich blízkych, myslíme azda viac na tých, čo sme poznali a už nie sú medzi nami… Pri upriamení našich myslí na život „po smrti“ sa v nás ozýva večná pamäť a láska, typické iba pre ľudí. My čo ešte môžeme ísť na cintoríny, myslíme však aj na živých, ktorí trpia i na tých, ktorí zomierajú. Pár prosieb od Vás ide tiež týmto smerom:

 • za pokoj a za ukončenie mnohých vojnových konfliktov;
 • za pani kostolníčku Jolku, ktorá leží po infarkte vo veľmi vážnom stave v nemocnici;
 • za uzdravenie dievčiny Lary, ktorú zrazilo auto a za jej rodičov vo veľmi ťažkej situácii;
 • za pani Adu, ktorá projektovala aj kostoly a je po ťažkej mozgovej príhode.
 • za pani doktorku Olinku, ktorá zápasí s leukémiou;
 • za zdravie a Božiu ochranu pre mamku Anku k jej narodeninám;
 • za rozvoj časopisu Studia Biblica Slovaca pod jeho novým vedením;
 • za prípravu na Adventný víkend s Bibliou (8. – 10. 12. 2023 v Badíne) a za všetkých účastníkov, povedzte o ňom aj iným, čo majú radi Sväté písmo;
 • za zosnulého otca Jozefa;
 • za zosnulých priateľov Cleopasa;
 • za včera zosnulého Štefana a celú smútiacu rodinu;
 • tiež za zosnulého Dušana a jeho blízku rodinu;
 • za brata Antonína a za mníchov trapistov v Novom Dvore.

Rovnako nezabudnuteľné pre veriacich a silné aj pre neveriacich sú slová z Knihy múdrosti: „1 Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. 2 Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, 3 za skazu ich poberanie od nás. – Oni sú však na pokoji. 4 Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. 5 Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodni.“ (Múdr 3,1-5)