Výzva pre osobnú dôveru

Teraz sa už zvykne hovoriť, že zem sa „varí“. Podobne obrazne možno povedať, že aj v spoločnosti to občas „vrie“. Čím viac nepokoja a svárov vzniká, je to príležitosť prehodnotiť si svoju osobnú vieru a dôveru a nedať sa chytiť do osídel logiky zápasenia. Zápasom s inými nenapomôžeme rastu Božieho kráľovstva, ktoré je „spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“ (Rim 14,17). Okrem modlitieb za pokoj máme niekoľko iných a prosíme o modlitbovú podporu:

  • za pokoj vo Svätej zemi, za ukončenie mnohých vojnových konfliktov;
  • za náhle zosnulého otca Jozefa (73 r.) a za smútiacu rodinu;
  • za náhle zosnulú Máriu (66 r.) a za celú smútiacu rodinu;
  • za zosnulého Radka, ktorý zahynul pri autohavárii;
  • za maminku Magdalénu, ktoré sa po ťažkej chorobe vrátila z nemocnice a ktorá je veľmi slabá, prosí Zuzana;
  • za dobrý a konštruktívny priebeh stretnutia redakčnej rady časopisu Studia Biblica Slovaca;
  • za Jozefa, ktorý v ťažkom zdravotnom stave očakáva prechod do večnosti; aj za manželku Moniku, ktorá sa o neho s láskou stará;
  • za pokoj i za tvorcov pokoja vo vojnou zmietaných regiónoch.