Uistenie prostredníctvom Lukáša

Evanjelista Lukáš (Valentin de Boulogne)

Sviatok evanjelistu Lukáša (18.10.) pripomína, že Ježiš „uzdravoval tých, čo to potrebovali.“ (Lk 9,11) Akoby Ježiš neuzdravoval tuctovo, ale iba tých, u ktorých uzdravenie malo čomusi dobrému poslúžiť. O tom, čo sú skutočné potreby človeka možno nadlho hovoriť. Bez diskusií a s dôverou však môžeme predložiť prosby, za osoby, ktoré to potrebujú.

  • za pokoj vo Svätej zemi, za ukončenie mnohých vojnových konfliktov;
  • za poznávaciu biblickú exkurziu študentov teológie;
  • za otca Františka a jeho novú službu;
  • za Máriu Karolínku a jej rodinu;
  • za otca a jeho rekonvalescenciu po operácii, prosí Martin;
  • za Eduarda, ktorý 13. 10. tragicky zomrel a za celú jeho smútiacu rodinu;
  • za ukončenie násilia a vojny v nenávisťou zmietaných zemiach.

Uzdravenie a mnohé dobrodenia pochádzajú od Pána, ako o tom píše Sirachovec: „19 Oči Pána hľadia na tých, ktorí sa ho boja, on je ich mocným ochrancom, silnou oporou. Chráni proti úpalu a zatieni ich proti (horúčave) poludnia. 20 Uzmieri previnenia, pomáha pri páde, pozdvihuje dušu, rozžiaruje oči, poskytuje uzdravenie, život a požehnanie.“ (Sir 34,19-20)