Prosby a prosba

Na začiatku februára sa už hovorí o jari, čas sa mení. Naše prosby o modlitby stále pokračujú, ale úmysly sa menia. Opäť niekoľko rôznych prosieb. V dnešnom balíku pridáme ešte jednu zo strany Cleopasa. Ako vždy, i teraz sa prosiaci spoliehajú na duchovnú podporu, každého, kto si aspoň prečíta to, za čo prosia.

  • za Jána, z príležitosti jeho životného jubilea o Božie požehnanie pre neho a pre celú jeho rodinu;
  • za uzdravenie ťažko chorej mamky Jaroslavy, prosí dcéra;
  • za ukončenie vojny v Gaze;
  • za Štefana a celú jeho rodinu;
  • o Božie požehnanie a ochranu nad aktivitami priateľov Cleopasa;
  • Martina ďakuje za modlitby za Lauru, ktorej zdravotný stav je komplikovaný, ale sa zlepšil.

Prosba zo strany Cleopasa je táto – úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane. Viac k tejto téme je TU. Dozviete ste i to, ako ste dvomi percentami podporili občianske združenie Cleopas za rok 2022.

Pavol v 9. kapitole Druhého listu Korinťanom vedel ako objasniť prosbu o pomoc. Uvážte sami: „7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, 9 ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“ 10 Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 11 Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.“