Pri Svätom hrobe

Docestoval som do Svätej zeme. Kresťania navštevujú v Jeruzaleme predovšetkým miesto Ježišovho hrobu a zmŕtvychvstania. Tam skladajú všetku svoju ťarchu a čerpajú nádej. Tam prinesieme aj modlitby priateľov Cleopasa. Medzi inými, prišli tieto prosby:

  • za Božie požehnanie a Božiu pomoc pre Katku a jej maminku, ktorej sa vrátila rakovina a je vo veľmi vážnom stave;
  • aby Duch Svätý viedol rehoľné spoločenstvo v procese rozlišovania nového vedenia provincie;
  • priateľka Cleopasa prosí o schopnosť načúvať Pánovi a vnútornú slobodu konať podľa jeho vedenia;
  • za ukončenie vojnových masakrov a o pokoj medzi národmi.

Prosba zo strany Cleopasa je tu opäť – úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane za rok 2023. Viac k tejto téme je TU. Dozviete ste i to, ako ste dvomi percentami podporili občianske združenie Cleopas za rok 2022.

Jakubov list veľmi výrečne postaví našu vieru do pozoru: 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5,15-16)