Nový lunárny rok a prosby

Kresťania z národov ďalekého východu oslavovali spoločne v Jeruzaleme ich čínsky nový lunárny rok (správa tu). Pomaranče darované na konci omši (v kaplnke kapucínov) svojou sladkosťou symbolizujú štedrosť a zlatistou farbou zasa hojnosť požehnania. Okrem blahoprianí sa zjednotili v modlitbe. Podobne aj my, na začiatku pôstu, máme možnosť posilniť sa, vykročiť zo seba a robiť dobre iným. Kiež by sme boli slobodnejší v tejto kresťanskej pravde – robiť dobro pekne pre druhých. Nuž tak aspoň niekoľko prosieb:

 • za prehĺbenie svojej viery počas pôstu a konanie hojnosti dobrého medzi mladým;
 • priateľka Cleopasa prosí o posilu v starostlivosti o mamku Júliu;
 • za rodinu, za dar viery pre deti a za uzdravenia zo zranení;
 • za účastníkov Exodus 90;
 • farár prosí za svoju farnosť;
 • za svoju mamu, prosí syn;
 • za kňaza v jeho službe pre evanjelium a pre ľud, ktorý ho potrebuje;
 • za zdravie Štefana a za dobrý priebeh operácie jeho srdca;
 • za zdravie Juraja, ktorého čaká operácia, a tiež za dobrú rekonvalescenciu;
 • o svetlo Božieho Ducha pre dvanástich mladíkov animátorov na duchovných cvičeniach a pre exercitátora Vladimíra;
 • za pani Boženu, ktorá podstúpi operáciu 22.2.;
 • za pokoj medzi národmi, za pokoj v našom národe.

Ešte jedna opakovaná prosba zo strany Cleopasa je táto: Úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane. Viac k tejto téme je TU. Dozviete ste i to, ako ste dvomi percentami (z roku 2022) podporili občianske združenie Cleopas v roku 2023.

Modlitba v prvom rade premieňa modliaceho sa. Čím viac je osobná a úprimná, tým väčšmi dovoľujeme Pánovi, aby nás pretváral.