Kategória: Oznamy a správy

Oznamy a správy týkajúce sa činnosti občianskeho združenia Cleopas a jeho aktivít

Posledné pred adventom

Od b

V poslednom novembrovom týždni aspoň pár prosieb. Pred tým však ešte vedzte, že je ešte stále možnosť prihlásiť sa na Adventný víkend s Bibliou. Príde naň aj p. Timothy z Nigérie, ktorý sa teší na stretnutie so všetkými priateľmi Cleopasa. Ešte jednu správu na záver, neprehliadnite. No najprv však tie úpenlivé prosby: Tou poslednou správou…

Dobré skutky

Od b

Jeseň prenecháva miesto zime. Aspoň niekde na vrchoch (pozri fotky na Krížnu). Koniec liturgického roka nám dáva príležitosť pouvažovať nad zmyslom nášho kresťanského života. Aspoň v niektorých prípadoch sa môžeme pokúsiť urobiť krok vpred. A iným pomôže aj naša modlitba. Pár prosieb mám tu: Ježiš v podobenstvo o dobrých skutkoch vyhodnotí dobročinnosť slovami kráľa: „Kráľ…

Novembrové prosby

Od b

17. november je v našom štáte spätý s tzv. nežnou revolúciou. V liturgickom kalendári s veľkou svätou Alžbetou, manželkou, matkou i zasvätenou, ktorá pomáhala slabším. Úžasne to ilustroval kňaz a vynálezca, maliar Jozef Murgaš (pozri oltárny obraz zo Sv. Alžbetky v BB). Nebojovala proti silným a vladárom, a mala aj kráľovskú hodnosť (purpurový plášť). Nečudo,…

?

Od b

Nevedel som ako nazvať túto správu. Nechal som iba otáznik. Ťažko mi bolo pomenovať utrpenie, beznádej mnohých či množstvo nespravodlivosti, ktorá skryte i otvorene tancuje medzi ľuďmi. Pozoruhodné je, čo hovorili konciloví otcovia už pred 60 rokmi v encyklike Gaudium ed spes (Radosť a nádej) o Cirkvi v dnešnom svete. Je to záväzný dokument pre…

Sviatky všetkých …

Od b

Sviatok všetkých svätých i všetkých zosnulých sú dva sugestívne a pokojné sviatky. Každý z nás rád nájde v nich svojich blízkych, myslíme azda viac na tých, čo sme poznali a už nie sú medzi nami… Pri upriamení našich myslí na život „po smrti“ sa v nás ozýva večná pamäť a láska, typické iba pre ľudí.…

Uistenie prostredníctvom Lukáša

Od b

Sviatok evanjelistu Lukáša (18.10.) pripomína, že Ježiš „uzdravoval tých, čo to potrebovali.“ (Lk 9,11) Akoby Ježiš neuzdravoval tuctovo, ale iba tých, u ktorých uzdravenie malo čomusi dobrému poslúžiť. O tom, čo sú skutočné potreby človeka možno nadlho hovoriť. Bez diskusií a s dôverou však môžeme predložiť prosby, za osoby, ktoré to potrebujú. Uzdravenie a mnohé…

Adventný víkend s Bibliou 2023

Od b

Cleopas, o. z. organizuje adventný víkend s Bibliou, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 10. decembra 2023 v Dome Xaver v Badíne. Téma víkendu: Nasledovníci či svätí? Odpovie evanjelista Marek. Pôjde o biblicko-duchovné sústredenie, v úvode ktorého bude predstavený adventný obraz „Judita a Mária“ od akad. mal. Dariny Gladišovej. Kým prvé dve prednášky sa budú venovať biblickým postavám…

Pod ochranou anjelov

Od b

Poisťovne zápasia svojimi výhodami o svojich klientov, aby ich mohli chrániť. Nebeskí 💫 archanjeli 💫 naproti tomu sú stále v plnohodnotných službách u Najvyššieho a sú pripravení istiť a pomáhať komukoľvek. Chce to iba obrátiť sa na nich :). Nech chránia i vedú všetkých, čo pôjdu voliť. Dúfame, že aj ich prostredníctvom Dobrotivý Pán pomôže…

Identita dobročinnosti

Od b

Identitu nezištnej dobročinnosti možno pripísať Božiemu kráľovstvu a tým, ktorí chcú žiť ako jeho učeníci. Slobodní v dobročinnosti sú rozsievačmi nádeje, aj tam, kde to nie je bežné. Modlitba za potreby iných môže byť znakom takejto dobročinnosti. Prosíme za tieto úmysly: Pavol v Liste Rimanom napáda k veľkodušnému zdieľaniu sa s darmi. Či už ide…

Možno zastaviť katastrofu?

Od b

Znie zvláštne otázka v nadpise, však? Ale možno si ju klásť, keď človek uvažuje nad spoločenským dianím, politickými búrkami a prírodnými kalamitami, a pod. Zaiste, že ako veriaci máme odvážnu a istú pozitívnu odpoveď. Nech by sme mali pred sebou iba zrúcaniny, naše pohľady sú upreté na nebo. Nech by prišla akákoľvek katastrofa, vieme, že…