Kategória: Oznamy a správy

Oznamy a správy týkajúce sa činnosti občianskeho združenia Cleopas a jeho aktivít

Počas sviatkov Márie

Od b

Tri mariánske sviatky sa vpletajú do krásnych jesenných septembrových dní (aj na vrchu Prašivá [1675 mnm] sú dni pekné). Naproti tomu v mnohých častiach sveta ľudí trápia tak prírodné katastrofy, spoločenské prevraty, či vojenské národné tragédie. I na Slovensku sú rôzne rozsiahlejšie problémy, my chceme však prosiť za tie konkrétne, o ktoré nás iní prosia.…

Anjelskí poslovia

Od b

V bazilike Navštívenia Panny Márie na Svatom Kopčeku je nad oltárnym obrazom reliéf nebeského Otca (pozri obrázok). Sprievodca baziliky mal ohromnú radosť pri vysvetľovaní, že nebeský Otec posiela anjelov na všetky strany, aby ohlasovali jeho dobrotu, lásku, milosrdenstvo, ktoré sú symbolizované na reliéfe práve bohatým pozlátením. A okrem toho, veru, tých anjelov v bazilike je…

Letné dni

Od b

Ešte stále letné dovolenkové dni mnohých tešia, či na horách, či pri mori, či doma, či s priateľmi, či pri cestovaní, či na rôznych festivaloch a pod. A aj v radosti možno pamätať na iných, ktorým dni prinášajú rôzne výzvy. Viacerým padne určite dobre modlitbová podpora. Tento týždeň máme tieto prosby: Zo Žalmu 112 „2…

Po nanebovzatí so Ž 123?

Od b

Aj keď sme už po Nanebovzatí Panny Márie, teda už v druhej polovici augusta, predsa sa možno tešiť krásnemu počasiu. Kiež Pán bdie nad každým čo si potrebuje oddýchnuť a načerpať síl a inšpirácie. Stretol som známeho, ktorý bol na svetových dňoch mládeže a vrátil sa, ako povedal, „síce unavený na tele, obnovený na duši…

…aj špeciálne poďakovanie

Od b

V každodenných mediálnych správach sú vždy témy týkajúce sa financií, či ziskov, strát a pod. Cleopas, ako občianske združenie, stojí na princípe dobrovoľnej pomoci a nie na princípe zisku. Tieto slová chcú iba navodiť tému vďaky. Cleopas chce špeciálne poďakovať tým, ktorí rôzne pomáhajú, aby mohol vykonávať svoju činnosť. O dnešnom poďakovaní sa dočítate nižšie.…

V strede leta

Od b

Stred leta sa väčšinou spája s oddychom, dovolenkami. To neplatí pre problémy, choroby, úrazy, smrť či nový zrod života a podobné. Ako sa hovorí – „život beží ďalej“. A tak aj naše dnešné prosby sú rôzne. Môžeme ich zahrnúť pod Ježišov výrok z Mt 18,20 (zrovna na strane 31. týždňa v Evanjelidiári 2023): „Lebo kde…

Strasti a úmrtia

Od b

Nadpis tohto blogu je smutný. Vyjadruje však aktuálnu skutočnosť niektorých. V živote je to ako s dýchaním – nádych, výdych, nádych, výdych… Hoci dobre poznáme radosti a šťastie, ich opak sa neodmysliteľne vpletá do dní každého človeka. V dnešných prosbách rezonujú úmrtie a bolesti. To však nám nemôže vziať nádej na večnú radosť, ktorá nám…

Horčičné zrnko

Od b

Horčičné zrnko je malé. A predsa je dobre známe najmä medzi kresťanmi, vďaka Ježišovmu prirovnaniu. Práve tomuto zrnku Ježiš prirovnal nebeské kráľovstvo, aby ilustroval, že ono sa nesmierne rozmôže. Áno, aj keď sa to nezdá, ale hodnoty kráľovstva disponujú nezadržateľnou pozitívnou silou. Túto silu môžu ľudia transformovať na dobrý a krásny život. Aj modlitba za…

15. júl a Bazilka svätého hrobu

Od b

15. júl sa slávi ako výročný deň posviacky Baziliky Svätého hrobu, ktorá spája hlavné miesta smrti (Kalvária) a zmŕtvychvstania (Svätý hrob) Ježiša z Nazaretu, Krista a Pána. Bazilika Svätého hrobu má mimoriadne zaujímavú históriu spomedzi svetových posvätných kultových miest. (Ak chcete, trošku viac tu a tu je možnosť virtuálnej návštevy). Dnešné prosby začíname vďakou. Ježiš…

Úpenlivé prosby a špeciálne poďakovanie

Od b

Jednou z podstatných čŕt Cleopasa je spolupatričnosť v dobrom a zjednotenie sa okolo Božieho slova (v Písme) a v modlitbe za potreby iných. V dnešných prosbách je aj jedno špeciálne poďakovanie zo strany Cleopasa: Ako pozýva sv. Pavol „Buďte vďační“, tak aj my ako združenie Cleopas sme veľmi vďační za všetky prejavy podpory a pomoci.…