Kategória: Oznamy a správy

Oznamy a správy týkajúce sa činnosti občianskeho združenia Cleopas a jeho aktivít

Prvé adventné poďakovanie a prosba

Od b

Sme v advente. To poteší. Prvý adventný víkend nás bolo takmer 40 ľudí v Dome Xaver v Badíne, vďaka Cleopasovi. Spoločne sme čítali state z Biblie súvisiace s nádejou, v našich krízových časoch. Prežili sme pekný prechod z cezročného obdobia do „očakávaného“ adventu. Aj vďaka Vašim modlitbám. I my sme sa s vďačnosťou modlili tiež za tých, ktorí sa modlia…

Nepodľahnúť

Od b

Čítal som o „zákone hnilého jablka“, že zdravé sa ľahko nakazia od hnilého. Nie opačne. Mysliteľ a duchovný vodca pripomenul, že u ľudí je to veľmi podobne. Preto kresťan musí byť opatrný ako had, aby vo víre ideí a rozbúrených diskusií nepodľahol negatívnym, nesprávnym a nenávistným postojom. Aj modlitba za iných nám môže ukazovať správnejšiu…

Kapacita naplnená

Od b

Milí priatelia Biblie, ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem zúčastniť sa na adventnom víkende „S Bibliou o nádeji v krízových časoch“ v termíne 25. – 27. 11. 2022 v Dome Xaver v Badíne, ale s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že kapacita ubytovania je naplnená. Z tohto dôvodu sme museli ukončiť prihlasovanie ďalších záujemcov. Kapacita prednáškovej miestnosti je väčšia, preto, ak máte…

Nadhľadom k premene

Od b

Pohľady z výšok ponúkajú vždy nečakane nový pohľad na zvyčajné veci. S blížiacim sa koncom liturgického roka, tiež môžeme mať nový pohľad na uplynulé a na prítomné, radosti i bolesti. Spätným pohľadom, či nadhľadom máme možnosť (z)meniť – i seba. Pozrime sa spolu na prosby tých, čo nám prosbou ukazujú, čím oni žijú, čo „vidia“…

Začiatok novembra

Od b

Začiatok novembra je čas, v ktorý si viac uvedomujeme to, čo vyspieval Peter Lipa „Niekde som čítal, že sme tu len raz. A na akú dobu, to ukáže čas“. V sugestívnej piesni cítiť i nostalgiu budúceho života. My ako veriaci, čakáme a dúfame, že raz nás privítajú naši blízki a známi, svätí i nebeské zástupy…

Posledné prosby v októbri

Od b

Predstavte si, že niektorí priatelia Cleopasa napísali, že sa občas vrátia k minulým prosbám. Nie iba pozoruhodné, pekné, ale i povzbudivé. K posledným viacerým prosbám pridávam aj poďakovanie: za Šimonka, ktorý je už po operácii a dobre sa zmáha; za Lionela, ktorý je tiež v rekonvalescencii; za Helenku v jej smútku a za jej zosnulého manžela Jána;…

Pozvánka a jesenné prosby

Od b

Prosby Farby jesene nám môžu pripomínať Boží jas do našej všednej každodennosti. Evanjelista Lukáš tak pútavo a ľudsky predstavil Ježiša najmä pre tých, ktorí trpia všednosťou i bolesťami. Ježiš, či liečil a uzdravoval celého človeka, či sa prihováral, vždy prinášal dobrú zvesť. V tejto správe uvedieme najprv pár prosieb a slová vďaky, potom čosi z…

Vody Jordánu

Od b

Vody Jordánu pôsobili uzdravujúco na Naámana Sýrskeho a stali sa i symbolom nového života, vďaka nášmu Pánovi Ježišovi. Kiež by voda Božieho uzdravenia zasiahla mnohých, za ktorých opäť viacerí prosia: za zdravie Ľubomíra, ktorého zdravotný stav je vážny< za Anku, ktorá je v nemocnici v komplikáciami s jej kritickým zdravotným stavom; za mamičku Danielu v jej zložitej rodinnej…

Pod Tvoju ochranu

Od b

„Pod Tvoju ochranu“ sú začiatočné slová nežnej pradávnej mariánskej modlitby, ktorá pochádza z Egypta z 3. storočia a ktorá vyzdvihuje ochrankyňu Máriu, ako Matku človeka Ježiša a Božieho syna. Veru, prvú októbrovú nádielku prosieb môžeme zveriť práve pod ochranu Matky Božej. Za zdatný priebeh operácie Ľubomíra a pooperačné zotavovanie; za zotavenie Františka po ťažkom úraze; o požehnanie…

Pod krídľami Michala

Od b

Áno, ide o Michala archanjela. Pod jeho mocnú ochranu v našej modlitbe zverme tieto prosby: za zdravie Hanky v predoperačnom čase; za vernosť v povolaní na novom pôsobisku pre saleziánskeho kňaza Vladimíra a za mladých, ktorí sú mu zverení; za kamarátku Mariku, ktorá sa zotavuje po veľmi náročnom a komplikovaným pôrode tretieho dieťatka; mamka prosí: Pane…