Vďaka

Bátovský Balvan (chrán. prír. pamiatka)

Vo vianočnom čase nás objíma vianočná atmosféra 🌟✨💫 a dobrotivosť ľudí dookola. Pravdaže, najviac Božia láska, žmurkajúca cez oči 👀 Dieťaťa :). Sú však milióny ľudí, ktorým je každodenným spoločníkom bolesť, smútok, zloba, či katastrofy. Človek v živote postretá všeličo a niekedy sú obdobia ťažké ako ten Bátovský balvan (vľavo); ale aj na ňom rastú stromy. Chceme s vďačnosťou uzavrieť tohtoročné prosby a modlitby a do Pánovej starostlivosti odovzdať všetky prosby, minulé, ale aj tie dnešné. Neprehliadnite oznamy nižšie.

  • za Gianluigiho, ktorý je hospitalizovaný, vo vážnom kritickom stave;
  • za každého z čítajúcich, kto spolu s nami zdieľa modlitbu za potreby iných;
  • za ukončenie vojen medzi národmi;
  • za pokojné prežitie sviatkov v našej rodine;
  • za všetkým tých, čo podporujú činnosť Cleopasa;
  • za tých kňazov, ktorí v tomto čase obetavo slúžili iným.

Apoštol Pavol učí ako sa tešiť z iných „3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.“ (Flp 1,3-5)

Pozvánka: 6. januára 2024 o 16:00 v Misijnom dome v Banskej Bystrici, Skuteckého 4, mladí zo združenia Mariánske mládeže, z Pohronskej Polhory, z Banskej Bystrice a okolia predstavia nový muzikál: Predobraz. Blahoslavená je tá, ktorá verí jeho slovu. Využite možnosť pekne a zmysluplne prežiť trojkráľové popoludnie v Banskej Bystrici.

Radi Vám pošleme Evanjelidiár 2024 so sv. Markom. Stačí ak nám napíšete poštovú adresu.