Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Nepodľahnúť

Od b

Čítal som o „zákone hnilého jablka“, že zdravé sa ľahko nakazia od hnilého. Nie opačne. Mysliteľ a duchovný vodca pripomenul, že u ľudí je to veľmi podobne. Preto kresťan musí byť opatrný ako had, aby vo víre ideí a rozbúrených diskusií nepodľahol negatívnym, nesprávnym a nenávistným postojom. Aj modlitba za iných nám môže ukazovať správnejšiu…

Nadhľadom k premene

Od b

Pohľady z výšok ponúkajú vždy nečakane nový pohľad na zvyčajné veci. S blížiacim sa koncom liturgického roka, tiež môžeme mať nový pohľad na uplynulé a na prítomné, radosti i bolesti. Spätným pohľadom, či nadhľadom máme možnosť (z)meniť – i seba. Pozrime sa spolu na prosby tých, čo nám prosbou ukazujú, čím oni žijú, čo „vidia“…

Začiatok novembra

Od b

Začiatok novembra je čas, v ktorý si viac uvedomujeme to, čo vyspieval Peter Lipa „Niekde som čítal, že sme tu len raz. A na akú dobu, to ukáže čas“. V sugestívnej piesni cítiť i nostalgiu budúceho života. My ako veriaci, čakáme a dúfame, že raz nás privítajú naši blízki a známi, svätí i nebeské zástupy…

Posledné prosby v októbri

Od b

Predstavte si, že niektorí priatelia Cleopasa napísali, že sa občas vrátia k minulým prosbám. Nie iba pozoruhodné, pekné, ale i povzbudivé. K posledným viacerým prosbám pridávam aj poďakovanie: za Šimonka, ktorý je už po operácii a dobre sa zmáha; za Lionela, ktorý je tiež v rekonvalescencii; za Helenku v jej smútku a za jej zosnulého manžela Jána;…

Pozvánka a jesenné prosby

Od b

Prosby Farby jesene nám môžu pripomínať Boží jas do našej všednej každodennosti. Evanjelista Lukáš tak pútavo a ľudsky predstavil Ježiša najmä pre tých, ktorí trpia všednosťou i bolesťami. Ježiš, či liečil a uzdravoval celého človeka, či sa prihováral, vždy prinášal dobrú zvesť. V tejto správe uvedieme najprv pár prosieb a slová vďaky, potom čosi z…

Vody Jordánu

Od b

Vody Jordánu pôsobili uzdravujúco na Naámana Sýrskeho a stali sa i symbolom nového života, vďaka nášmu Pánovi Ježišovi. Kiež by voda Božieho uzdravenia zasiahla mnohých, za ktorých opäť viacerí prosia: za zdravie Ľubomíra, ktorého zdravotný stav je vážny< za Anku, ktorá je v nemocnici v komplikáciami s jej kritickým zdravotným stavom; za mamičku Danielu v jej zložitej rodinnej…

Pod Tvoju ochranu

Od b

„Pod Tvoju ochranu“ sú začiatočné slová nežnej pradávnej mariánskej modlitby, ktorá pochádza z Egypta z 3. storočia a ktorá vyzdvihuje ochrankyňu Máriu, ako Matku človeka Ježiša a Božieho syna. Veru, prvú októbrovú nádielku prosieb môžeme zveriť práve pod ochranu Matky Božej. Za zdatný priebeh operácie Ľubomíra a pooperačné zotavovanie; za zotavenie Františka po ťažkom úraze; o požehnanie…

Pod krídľami Michala

Od b

Áno, ide o Michala archanjela. Pod jeho mocnú ochranu v našej modlitbe zverme tieto prosby: za zdravie Hanky v predoperačnom čase; za vernosť v povolaní na novom pôsobisku pre saleziánskeho kňaza Vladimíra a za mladých, ktorí sú mu zverení; za kamarátku Mariku, ktorá sa zotavuje po veľmi náročnom a komplikovaným pôrode tretieho dieťatka; mamka prosí: Pane…

Cleopas medzi vojakmi

Od b

S končiacim sa letom, vôbec nekončí napätie medzi národmi, ba pokračuje žiaľ už známy smrtonosný vojnový konflikt. Učeníci Božieho kráľovstva sú tiež „bojovníci“, ale iba vtedy, ak sa spôsob ich boja plne zhoduje s Ježišovým. Povedal, že keby chcel, hneď dosiahne záchranu, on však nikdy nepoužil silu proti iným. Pár prosieb má svoju naliehavosť, aj…

M

Od b

Písmeno „M“ môže odkázať aj na Máriu, Ježišovu matku, na tú, ktorá uvažovala o slove Boha, či na tú, ktorá stála verne pod krížom. Mesiac september je poznačený sviatkami Márie, našej Sedembolestnej patrónky. Pod krížom boli s ňou však aj iné ženy. Zhodou okolností dnešné prosby sú všetky za ženy, ktoré potrebujú duchovnú podporu. za…