Kde sa pozerá Mária?

Október veriacim pripomína, že Ježišova matka Mária, pomáha tým, ktorí k nej volajú. Vedie ich k Ježišovi. I preto sa pozerá na obraze (detail z veľkého obrazu od D. Gladišovej) smerom k Ježišovi. Je ním celkom preniknutá, ako možno vidieť na celom obraze. Ak vložíme prosby pod jej ochranu, sú v dobrých rukách:

  • za novú pracovitú zdravotnú sestričku, prosí Dominika;
  • za spásu zosnulého manžela Milana;
  • za dobrý priebeh príprav na biblickú študijnú exkurziu seminaristov 1. ročníka;
  • za všetkých, ktorí pripravujú duchovno-biblický víkend, ktorý bude 8. – 10. decembra v Dome Xaver v Badíne (základné informácie sú TU; ešte príde detailnejšia správa, no pozvanie už čítate :));
  • za prebiehajúcu synodu a ľudí do nej zapojených;
  • za pokoj vo Svätej zemi, za ukončenie mnohých vojnových konfliktov, potrebujeme mier;
  • veľké vďaka tým, ktorí sa modlili za duchovné cvičenia vojenského ordinariátu.

„Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19) Popri týchto slovách si môžete vypočuť hlas zvonov z Chrámu Matky Božej v Paríži TU 🛎💒(ešte pred požiarom).