Pod ochranou anjelov

Poisťovne zápasia svojimi výhodami o svojich klientov, aby ich mohli chrániť. Nebeskí 💫 archanjeli 💫 naproti tomu sú stále v plnohodnotných službách u Najvyššieho a sú pripravení istiť a pomáhať komukoľvek. Chce to iba obrátiť sa na nich :). Nech chránia i vedú všetkých, čo pôjdu voliť. Dúfame, že aj ich prostredníctvom Dobrotivý Pán pomôže a vypočuje naše prosby:

  • za mladého študenta Matúška, ktorý po druhom pokuse o transplantáciu obličky je v lepšom zdravotnom stave už doma; tiež za jeho rodinu, naďalej prosí Katarína;
  • za zdravie a vnútornú silu pre Zuzanu, ktorú čaká v nemocnice ďalšie náročné liečenie;
  • za zdravý rozum pri voľbách v prospech demokratických kresťanských hodnôt;
  • za zdarný priebeh príprav Evanjelidiára 2024 so sv. Markom a publikácie Jozue v Knihe Exodus, prosia priatelia Cleopasa;
  • za prípravy súvisiace s biblickým víkendom, ktorý organizuje Cleopas 8. – 10. decembra 2023 v Dome Xaver v Badíne o ktorého bohatom programe Vás budeme čoskoro informovať;
  • za vytrvalosť v práci na projekte časopisu Studia Biblica Slovaca, o modlitbu aj naďalej prosí Blažej;
  • pani Ruth ďakuje za modlitby; jej manžel odišiel do večnosti tento týždeň;
  • za skoré uzdravenie suseda Juraja;
  • za pokojné a plodné duchovné cvičenia pre vojenský ordinariát.

Na mnohých miestach v Písme sú anjeli neraz v pozícii nezdolnej ochrany Pánových vyvolených. Dokladá aj jeden verš z Dan 12,1, kde sa píše: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe.“