Mocný ochranca aj časopisu

Dnes, 25. septembra, má Cleopas meniny. V rímskom martyrológiu je sviatok sv. Kleofáša. Zaujímavá je jedna veľmi dobrá správu, o ktorú by sme sa radi s Vami podelili. Prišla doslova iba pred pár hodinami a poznačila dnešný sviatok. Možno sa Vám bude zdať nezvyčajná, ale správa úzko súvisí s Cleopasom (viac o činnosti Cleopasa tu). Nuž teda, dobrou správou je, že náš slovenský biblický časopis Studia Biblica Slovaca, ktorého mocným podporovateľom je združenie Cleopas, bol zaradený do svetovej vedeckej databázy SCOPUS.

Mnohým to možno nič nepovie, ale tí, ktorí pracujú v akademickom svete, vedia, že ide o najvyššie svetové vyhodnotenie vedeckovýskumného časopisu. Cleopas má vo svojej náplni podporovať práve tento časopis. Nuž iba ťažko sa nedá vidieť súvis v tom, že sv. Kleofáš (viac o tomto zaujímavom svätcovi tu), ako mocný orodovník, bdie aj nad našim maličkým dielom Cleopas, a teda aj nad časopisom Studia Biblica Slovaca, ktorý roky kráča dlhou tŕnistou cestou. Využívame správu aj na srdečné poďakovania každému jednému z Vás, kto akýmkoľvek spôsobom podporuje Cleopas.

Prajeme všetko dobré a mocnú ochranu sv. Kleofáša na Vašej kresťanskej ceste.

Pozorne čítajte, akú vehementnú reč (vo fialovom) nám zanechal Lukáš od Kleofáša, LK 24,13-24:

„13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. 17 I spýtal sa ich: ,O čom sa to cestou zhovárate?‘ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: ,Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?‘ 19 On im povedal: ,A čo?‘ Oni mu vraveli: ,No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.‘

Členovia združenia Cleopas