Nadhľadom k premene

Pohľady z výšok ponúkajú vždy nečakane nový pohľad na zvyčajné veci. S blížiacim sa koncom liturgického roka, tiež môžeme mať nový pohľad na uplynulé a na prítomné, radosti i bolesti. Spätným pohľadom, či nadhľadom máme možnosť (z)meniť – i seba. Pozrime sa spolu na prosby tých, čo nám prosbou ukazujú, čím oni žijú, čo „vidia“ okolo seba a za čo prosia:

 • za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu, aby Pánova blízkosť jej bola posilou;
 • za zdravie a Božiu pomoc pre Naďu;
 • za pekné a žičlivé vzťahy na základnej škole;
 • za zdravie tela a duše bývalej triednej učiteľky Marty, ktorá bola hospitalizovaná;
 • za Martinovho krstného otca, ktorý podstúpil operáciu kvôli dôsledkom vážnej choroby;
 • za Zuzku a jej zdravie;
 • za Adrianu, aby v zodpovednej službe vedenia vnímala Pánovo pôsobenie a dôverovala jeho konaniu;
 • za pokoj vo svete a o Božiu pomoc a ochranu pre tvorcov pokoja;
 • za seminaristov a ich zodpovednú prípravu ku kňazstvu;
 • o ochranu cestujúcich;
 • za celkovú prípravu na víkend s Bibliou a za účastníkov a podporovateľov biblického víkendu.

Sirachovec v závere knihy zvoláva k spoločnej modlitbe, ktorá svedčí o vtedajších bolestiach a napätiach vo vnútri Izraela: 22 A teraz dobrorečte Bohu celého vesmíru, ktorý všade koná veľké veci, ktorý nás dvíha od života matky po všetky naše dni a nakladá s nami podľa svojho milosrdenstva. 23 Kiež nám dá radosť do srdca, kiež vládne mier v Izraeli za našich dní a až na veky. 24 Kiež potvrdí svoje milosrdenstvo voči nám a za našich dní nás vykúpi.“ (SEB Sir 50,22-24)