Najsvätejšie meno Ježiš

Na meno Ježiš sa zohne každé koleno a iba v jeho meno je istá záchrana. O význame v Starom i v Novom zákone a o ikonovej skratke XP IC či IHS o sa môžete dočítať priloženom dokumente s názvom Meno Ježiš. Ide o jednu z tém z knihy Biblické fragmenty. Nech sa Vám dobre číta na meniny Ježiša, nášho Pána