Zrušená

Druhý týždeň v novom 2022 Vám prinášame neradostnú správu – akcia Víkend s Bibliou, plánovaná na 21. – 23. 1. 2022 bola zrušená. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli spoločne – Cleopas aj s prevádzkou Domu Xaver. Mrzí nás to a dúfame, že ak sa akcia uskutoční v novom termíne, bude to až po júli 2022. Budeme Vám to komunikovať.

Ospravedlňujeme sa tej desiatke ľudí, ktorí prejavili konkrétny záujem a ktorým by táto zmena mohla eventuálne priniesť komplikácie. Našťastie, blahoslavenstvá sú stále platné: aj to, ktoré hovorí, že blahoslavení plačúci, budú potešení, ale aj to o blahoslavených lačných a smädných po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Z Ježišových slov totiž plynie, že všetci, ktorí smädia po Božom slove, Pán nenechá hladovať.