Vďačnosť lieči

Každý z nás má určite dôvod na vďačnosť. Iba sa treba lepšie rozhliadnuť okolo seba a do seba. Okrem toho máme dôvody aj na spoločné prosby, aspoň desať 🙂 , nižšie. Predkladáme napr. prosby za uzdravenie osôb i rôznych vzťahov; rodičia a starí rodičia zasa vyjadrujú veľkú starosť o svoje deti a vnúčatá. Alebo z iného súdka: sme vďační, že opäť aj s pomocou Cleopasa vyšlo v decembri 2021 nové číslo nášho biblického časopisu Studia Biblica Slovaca (ročník 13/2). Takže (okrem nenapísaných) máme tieto dôvody na zjednotenie v modlitbe:

  • za uzdravenie pani Zuzany,
  • za uzdravenie ďalšej pani Zuzany,
  • za vyliečenie Jakubka,
  • za vnútornú a duchovnú stabilitu syna Daniela,
  • za uzdravenie rozbíjajúceho sa manželského vzťahu,
  • za dobrodincov Cleopasa,
  • za udzravenie brata Františka,
  • za seminaristov a vytrvalosť v rozhodnutí pre Božie kráľovstvo,
  • za tých, ktorí chceli prísť na dva biblické víkendy, ktoré boli zrušené,
  • za tvorcov i čitateľov nového čísla Studia Biblica Slovaca.

V skúškovom období odmeňujem (teraz myslím ja osobne ako skúšajúci) tých seminaristov, resp. študentov, čo urobia vynikajúce skúšky, nejakými biblickými knihami. S Vašou modlitbovou podporou a podporou Cleopasa aj v tomto mesiaci venujeme tým excelentným študentom čosi aj z produkcie Cleopasa. Prosím zvlášť o modlitby aj za týchto mladých mužov.

Chceme byť vďační. Kniha múdrosti varuje pred dôsledkami nevďačnosti. „Lebo nádej nevďačníka roztopí sa ako zimný srieň a jak nepotrebná voda odtečie.“ (Múdr 16,29). Apoštol Pavol zasa pozýva pozitívne k vďačnosti: „A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! (Kol 3,15). A psychológovia povedia, že (úprimnou) vďačnosťou sa ľudom odbúra stres a choroby. Veru tak, každý čo je trošku ubolený, sa aj vďačnosťou lieči.