Nové, smutné i nádejné

Nový týždeň nového roka nám priniesol opäť desať nových prosieb. Chcem iba tlmočiť opakované poďakovanie niekoľkých ľudí za tieto spoločné modlitby. Sú pre nich posilou i nádejou – a my všetci veríme, že je to Pán, ktorý vypočuje a zhliadne na naše potreby:

  • za maminku, ktorá zápasí so sebou, lebo je v ťažkej rodinnej situácii;
  • za zdravie Zuzany,
  • za účinnú liečbu inej Zuzany,
  • za zdravie sestry,
  • za deti, ktoré sužuje choroba,
  • za Katarínu, ktorú čakajú ťažké týždne,
  • za Barborku, ktorej dieťatku ešte pod jej srdcom prestalo biť jeho srdiečko [práve dnes],
  • za mamku Anku, aby sa vládala starať o jej veľmi staručkú mamku,
  • za manželov Čepkových,
  • a nádejná správa na záver pochádza od Esterkinej maminky. Citujem z nej: „Estherkina diera v srdiečku sa zmenšila zo 4mm na 3.5mm. Stále je však veľká, ale má tam tkanivo, ktoré by jej mohlo pomôcť dierku zmenšiť. Kardiológ nám povedal, že podľa miesta, kde sa nachádza, nezatvorí sa (tá dierka) úplne. No môže sa ešte zmenšiť. Rozprávali sme sa dnes [t.j. pred pár dňami] o operácii, no rozhodli sme sa s Jurajom, že skúsime jej dať šancu a uvidíme o 3 mesiace. Teraz musíme dávať pozor na symptómy a hlavne, aby priberala. Ak by sa dialo čokoľvek, musíme prísť za kardiológom. Tak vás prosíme o modlitby aj naďalej a zo srdca ďakujeme za všetku vašu duchovnú pomoc a sprevádzanie.“

Tí, ktorí máte Evanjelidiár 2022, tak pri dnešnom 3. týždni je časť z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária zostala pri nej asi tri mesiace…“ , t.j. mladá Mária zostala pri oveľa staršej Alžbete (porov. Lk 1,56). Byť spolu s tými, čo to potrebujú, je tak jednoduchý ľudský, mariánsky postoj. To možno preukázať aj modlitbou.