Bolestná blízkosť

Čím bližší Vám je človek, ktorý zomrel, tým väčšia bolesť Vás preniká. Vtedy tá blízkosť má veľmi trpkú príchuť hlbokej bolesti. Vtedy sa však tiež rodí i nádej. To zažili aj o niektorí priatelia Cleopasa. Usnuli im blízki. Prosme Dobrotivého Otca nášho Ježiša a Pána, za zosnulých, smútiacich i ubolených. Ak nezabúdate na minulé prosby, tým väčšia vďaku Vám tlmočíme. Nuž teda:

  • za zosnulú Zuzanu a jej smútiacu rodinu,
  • za zosnulého Dušana a jeho smútiacu rodinu,
  • Teraz ešte jednu prosbu o modlitbu od mladej rodinky, ktorej maminka nosí ešte iba pár mesiacov dieťatko pod srdcom. Žiaľ, sono ukázalo, že dievčatko má zväčšené mozgové komory, čo by mohlo mať dosť vážne následky.
  • za Jána a jeho zdravie.

František Salezský (zomrel pred 400 rokmi) sa vyznačoval veľkou empatiou a pomohol mnohým na ceste k Pánovi. Nasledovaniahodný postoj vnímavosti a vľúdnosti voči iným. V Evanjelidiári, pri 4. týždni, kedy sme si pripomenuli Františka, sú slová anjela „Nebojte sa!“ (Lk 2,10). Nuž kým jedni umierajú, iní sa rodia, a zasa iní môžu ostatným aspoň trošku podniesť bremeno bolesti – na pleciach modlitby. Takto pozývame nádej medzi nás.