11 prosieb

K 1. februáru sa mi nazbieralo až 11 rôznych prosieb. Uvádzam ich bez veľkých rečí, iba stručne. A v mene adresátov prosím priateľov Cleopasa o modlitbu za tieto prvé februárové úmysly.

 • za sr. Rudolfu, už operovanú tento týždeň na chrbticu a za jej uzdravenie,
 • za manžela Petra, ktorého budú operovať tiež tento týždeň a za skoré vyhojenie,
 • za pani Anku, ktorá leží v nemocnici v zlom zdravotnom stave,
 • za pomáhajúcich lekárov a zdravotníkov,
 • za sr. Lucillu,
 • za dcéru a jej rodinu, počas nástupu do zamestnania,
 • za kamarátkinho otca Vendelína v pokročilom veku a so veľkým žalúdočno-črevnými problémami,
 • za dobrú kamarátku a jej rodinu, aktuálne celú chorú,
 • za Mirku a jej zrak,
 • za pani Barbaru a za dobrý priebeh liečby rakoviny,
 • za pani Anastáziu a jej zdravie.

Žalmista nás vedie, že v ťažkostiach a bolestiach, že kľúčovým slovom je dôvera v Pána. Veď aj z kamennej dlažby môže vyrásť kvietok. 2 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam; v tieni tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy. 3 Volám k Bohu, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro. 4 On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.“ (Ž 57,2-4).

Opätovne tlmočím VĎAKU za podporu. A nech Vám PÁN preukáže dobro!