Prosby za zdravie a dozrievanie

Viaceré prosby v tomto týždni sú za zdravie. Veru, nech nám aj oni pripomínajú dobrú zvesť z Knihy Exodus, že Pán je Lekár (Ex 15,26). Dúfame, že našim prosbám rozumie a pomôže tým, čo prosia. Nuž teda spoločne s nimi môžeme prosiť:

  • za Vladimíru a uzdravenie očí,
  • za hospitalizovaného bratranca Pavla a jeho ťažký zdravotný stav,
  • za vyliečenie Zuzany,
  • za malú Katku, ktorá je pred vážnou operáciou,
  • za birmovancov v Dubnici nad Váhom a za dona Vladimíra,
  • za otca Michala, ktorý musel nečakane podstúpiť chirurgický zákrok,
  • za zosnulú Zuzanu a smútiacu blízku rodinu,
  • za rodičov a blízku veľmi smútiacu rodinu zosnulého malého Eliáška,
  • a na záver ešte jedna úpenlivá prosba – za bolestne napätý vzťah v rozpadajúcom sa manželstve.

Občas sa prosby objavia s niekoľkodňovým oneskorením. Väčšinou každý týždeň. Vieme však, že naše meranie času je obmedzené. A tiež vieme, že náš dobrý a večný Boh je „nad“ časom. Peter to rukolapne vyjadril: „Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.“ (2Pt 3,8). A aj preto chceme brať s pokojom Božie slovo vážne a prijímať ho s pevnou dôverou. Náš Boh vie o našich potrebách a tiež my potrebujeme sami ich vypovedať.